PressrumOperativa händelser tel. 026-17 50 83

Pressfrågor om pågående eller avslutade insatser hanteras av inre befäl på ledningscentralen. Inre befäl skickar pressmeddelande till media vid insatser som är av medialt intresse.