Blinkande lysrör


Få känner till att lysrör som blinkar och glödande lysrör kan ge upphov till en brand. Anledningen till att brand kan uppstå, är att komponenterna i lysrörsarmaturen kan bli överhettade om utbrända lysrör inte byts ut i tid. Dessutom åldras de elektriska delarna i armaturerna på ett okontrollerat sätt med utbrända lysrör. Kanske med en brand som följd vid ett senare tillfälle.

Tänk på följande för att undvika brand i lysrör:

  • Släck armaturen när du inte befinner dig i rummet.

  • Byt ut lysrör som är utbrända, blinkande och/eller har glödande lysrörsändar. Byt även glimtändaren, eftersom den har lika lång livslängd som lysröret. Blinkningarna kan fortsätta eller återkomma snart igen om du inte gör det.

  • Om du inte har nya lysrör hemma – ta bort det gamla lysröret eller glimtändaren och behåll armaturen släckt tills du skaffat nya lysrör och glimtändare.

  • Följ tillverkarens rekommendationer om byte av lysrör. Då undviker du att de börjar blinka.

  • Installera bryttändare/säkerhetständare som bryter tändningen efter ett antal tändningsförsök. De har ofta samma livslängd som armaturen.

 

Mer information

Vi har samlat alla förebyggande informationsbroschyrer under rubriken "Informationmaterial", du hittar materialet via länken nedan. Ta gärna en titt där och ladda ner det material du behöver!

 

Informationsmaterial

Här har vi samlat allt informationsmaterial som handlar om att förebygga olyckor.

Läs mer

Blanketter

Här hittar du alla våra tillståndsansökningar och blanketter.

Läs mer