Brand i elapparater

För att minska risken för att en brand ska uppstå i en elapparat eller dator, bör du tänka på följande:

  • Stäng av datorn efter det att du använt den och undvik att placera den påslagen på mjukt, lättantändligt underlag som exempelvis tyg/textilier, en soffa eller säng.

  • Övertäck aldrig din dator med ett tyg, filt eller liknande - då ökar antändningsrisken.

  • Dra alltid ur kontakten när du har använt en elapparat, som exempelvis laddare, kaffebryggare och brödrost.

  • Kontrollera sladdar och kontakter så att de är hela. Om de behöver åtgärdas, anlita alltid en fackman.

  • Låt inte tvättmaskin, torktumlare eller diskmaskin vara igång när du lämnar hemmet eller går och lägger dig.

  • Ställ inga föremål på TV-apparaten.

  • Om det är möjligt - dra alltid ut kontakten innan du börjar släcka en brand i en elapparat. Släck med handbrandsläckare eller - om du dragit ut kontakten/stängt av strömmen - genom att hälla på vatten. Försök få ut apparaten, exempelvis på balkongen.