Fixa hemma

Tips vid gör-det-själv-arbete

 • Använd personlig och CE-märkt skyddsutrustning som skyddsglasögon, skyddshandskar, hörselskydd, andningsskydd och hjälm.

 • Läs instruktioner till de verktyg och maskiner du använder och se till att den skyddsutrustning som levererades med verktyget sitter på och är hel.

 • Låt inte verktyg, färgburkar, kemikalier och stegar ligga framme. De kan vara farliga för barnen.

 • Använd jordfelsbrytare.

 • Använd endast CE-märkta maskiner och redskap.

 • Använd säkerhetslina vid arbete på tak.

Tips vid trädgårdsarbete

 • Använd stabila skor eller stövlar när du klipper gräs. Klipp inte i uppförsbacke - gräsklipparen kan rulla ned över foten.

 • Var extra försiktig om du klipper i blött gräs - då är det lätt att halka.

 • Använd hörselkåpor för att inte skada hörseln.

 • Ta aldrig bort gräs eller smuts från gräsklipparen utan att först stänga av motorn. 

Tips när du använder stege

 • Se till att du har en stabil stege med rätt längd. Välj en stege som är anpassad för det du ska göra. Stegen står säkrast i en vinkel på cirka 75 grader.

 • Stegpinnarna ska vara stabila och försedda med halkskydd. Kontrollera att glidskydden på stegen är i gott skick. Bäst är det med en stege där du kan växla mellan glidskydd för hårda underlag och spetsar för exempelvis gräsmattor.

 • Ska du arbeta på ojämna underlag finns ibland speciella stabilisatorer som kan monteras på stegen.

 • Låt gärna någon hålla i stegen när du arbetar.

 • Förankra gärna stegen i ovankant med exempelvis spännband. Går det inte att få stegen att stå stabilt - försök använda andra alternativ, till exempel hantverkarställning eller mobil arbetsplattform (som kan hyras).