Förgiftning

Särskilt farliga är frätande kemikalier som ammoniak, propplösare, avkalkningsmedel, ugnsrengöringsmedel och vissa maskindiskmedel.

Förvaring av kemikalier

 • Förvara alltid farliga kemikalier och mediciner inlåsta. Håll uppsikt över produkterna när de används.

 • Förvara aldrig kemikalier i andra kärl som till exempel läskedrycksflaskor eller koppar. Läs varningstexter.

 • Vissa kemikalier kan ge så allvarliga skador att de inte bör förekomma hemma. Kaustiksoda och lut är exempel på sådana kemikalier. 

Förvaring av läkemedel

 • Förvara alltid läkemedel oåtkomligt i ett låst skåp eller en låst låda, utom räckhåll även för klättrande barn.

 • Ställ aldrig läkemedel tillfälligt framme om det finns små barn i huset, inte ens för en kort stund.

 • Förvara inte läkemedel i handväskan om det finns små barn i närheten.

 • Be gäster som du vet har läkemedel med sig att ha dem under uppsikt.

 • Om läkemedel måste förvaras i kylskåp ska dessa stå barnsäkert.


Du kan få hjälp och råd via Apotekets Kundcentrum på telefonnummer 0771-450 450 eller via sjukvårdsupplysningen på telefon 1177.

Sök vård

 • Om någon fått i sig kemikalier eller för stora mängder läkemedel, ring genast 112 och begär Giftinformationscentralen. Vänta inte på förgiftningssymtom.

 • Om det blir nödvändigt att åka till sjukhus, ta med förpackningen till det preparat som orsakat förgiftningen.

 • Har du frågor som inte är brådskande går det bra att dagtid kontakta Giftinformationscentralen på telefonnummer 010-456 67 00.