Förgiftning

Särskilt farliga är frätande kemikalier som ammoniak, propplösare, avkalkningsmedel, ugnsrengöringsmedel och vissa maskindiskmedel.

Förvaring av kemikalier

 • Förvara alltid farliga kemikalier och mediciner inlåsta. Håll uppsikt över produkterna när de används.

 • Förvara aldrig kemikalier i andra kärl som till exempel läskedrycksflaskor eller koppar. Läs varningstexter.

 • Vissa kemikalier kan ge så allvarliga skador att de inte bör förekomma hemma. Kaustiksoda och lut är exempel på sådana kemikalier.

 

Förvaring av läkemedel

 • Förvara alltid läkemedel oåtkomligt i ett låst skåp eller en låst låda, utom räckhåll även för klättrande barn.

 • Ställ aldrig läkemedel tillfälligt framme om det finns små barn i huset, inte ens för en kort stund.

 • Förvara inte läkemedel i handväskan om det finns små barn i närheten.

 • Be gäster som du vet har läkemedel med sig att ha dem under uppsikt.

 • Om läkemedel måste förvaras i kylskåp ska dessa stå barnsäkert.


Du kan få hjälp och råd via Apotekets Kundcentrum på tel. 0771-450 450 eller via sjukvårdsupplysningen på telefon 1177.


Sök vård

 • Om någon fått i sig kemikalier eller för stora mängder läkemedel, ring genast 112 och begär Giftinformationscentralen. Vänta inte på förgiftningssymtom.

 • Om det blir nödvändigt att åka till sjukhus, ta med förpackningen till det preparat som orsakat förgiftningen.

 • Har du frågor som inte är brådskande går det bra att dagtid kontakta Giftinformationscentralen tel. 010-456 67 00.

Mer information

Vi har samlat alla förebyggande informationsbroschyrer under rubriken "Informationsmaterial", du hittar materialet via länken nedan. Ta gärna en titt där och ladda ner det material du behöver!

 

Informationsmaterial

Här har vi samlat allt informationsmaterial som handlar om att förebygga olyckor.

Läs mer

Blanketter

Här hittar du alla våra tillståndsansökningar och blanketter.

Läs mer