Gasol

Gasol är en mycket brandfarlig gas som varje år orsakar ett antal olyckor, ofta i samband med grillning. Eftersom det är ett så brandfarligt ämne får man endast förvara gasol för det egna behovet i bostaden. Det normala behovet i ett hushåll anses vara en gasolbehållare för förbrukning och en i reserv.

Utöver detta får annan brandfarlig gas, till exempel acetylen, förvaras i ett utrymme som är brandtekniskt avskilt från bostaden.

Ansök om tillstånd vid stora mängder

Är behovet större än 60 liter gasol eller fem liter annan brandfarlig gas, måste tillstånd sökas via Gästrike Räddningstjänst, mer information hittar du här.

Hantering

Ny utrustning som tagits i bruk efter 1995 måste vara CE-märkt. Tänk på ventilationen om du använder gasolutrustning i stuga, båt och husvagn.

För att man ska varnas vid eventuellt läckage har ett illaluktande ämne, merkaptan, tillsatts i gasolen. Stäng av anläggningen och vädra så fort du känner minsta dåliga lukt. Läckan kan lokaliseras med hjälp av ”läckspray”. Se till att få läckan tätad och testa noga läckagestället.

Här nedanför kan du se MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) filmer om gasolhantering.