Levande ljus

December till februari är den period på året då det inträffar flest bränder i bostäder i Sverige. Sett över hela året hör inte levande ljus till de vanligast kända brandorsakerna, knappt tre procent av det totala antalet bostadsbränder orsakas av levande ljus. Men just i december ser det annorlunda ut. Då står levande ljus för nästan 12 procent av de inträffade bränderna och är därmed den näst vanligaste kända orsaken till bostadsbränder.

Antalet utryckningar på grund av levande ljus ökar för varje adventsdag, allra flest är det den fjärde advent.

Tänk därför på följande när du tänder ett ljus:   

  • Lämna aldrig levande ljus obevakade. En bra regel är att den som tänder ljuset också släcker det. 
  • Tänd bara ljus som står stadigt i obrännbara ljusstakar. Ta bort alla brandfarliga dekorationer.
  • Lämna aldrig barn ensamma med levande ljus, tändstickor eller tändare. 
  • Ställ ljusstakar på säkert avstånd från gardiner och annan inredning som lätt kan ta eld.
  • Om du tänder värmeljus, använd då bara hållare som är avsedda för detta. De klarar värmen och har tillräckligt med lufthål.