Linolja

Bränder där linolja varit orsak till en brand har den senaste tiden ökat, då trasor med linolja självantänt. Många använder linolja för att olja in trädgårdsmöbler och andra träytor. Ofta blir trasan sedan liggande utan en tanke på att den är ytterst brandfarlig.

Linoljan oxiderar kraftigt i luften och en stark värmeutveckling uppstår med en eventuell brand som följd. Denna egenskap har även flera andra oljor på vegetabilisk basis, exempelvis klinkerolja, teakolja och vissa typer av bonvaxer.

Att tänka på när du använt linolja:

  • Lämna aldrig trasor innehållande linolja eller andra vegetabiliska oljor i en brännbar miljö.

  • Efter avslutat arbete bör trasorna brännas eller förvaras i ett kärl med vatten och lock.

  • Efter några dygn kan trasan slängas.

  • Penslar eller påstrykare kan rengöras med såpa.

  • Var alltid försiktig vid användandet av oljebaserade produkter.