Bilbälte


60 liv skulle sparas varje år i den svenska trafiken, om alla använde bilbälte.

Enligt Trafikverket halveras risken att dödas eller skadas allvarligt vid en kollision om man använder bilbälte. I Sverige är det dessutom lag på att man måste använda bilbälte. 

Bältesregler för barn

Huvudregeln för barn är att barn som är kortare än 135 cm ska använda en särskild skyddsanordning, det vill säga babyskydd, bilbarnstol, bältesstol eller bälteskudde istället för eller tillsammans med bilbältet.   Dock finns två undantag.

Barn som är tre år eller äldre och kortare än 135 cm, får åka i ett fordon trots att det inte är möjligt att använda en särskild skyddsanordning vid tillfälliga transporter under korta sträckor. I sådana fall ska barnet använda bilbältet om det är möjligt och får inte sitta i framsätet i en personbil eller lätt lastbil. Det andra undantaget gäller barn som är yngre än tre år och gäller vid tillfällig färd i taxi under korta sträckor och under förutsättning att barnet inte sitter i framsätet. 

Bältesregler

Personbil, lastbil m.m:

Alla som åker i personbil, lastbil, tre- eller fyrhjulig motorcykel eller moped med karosseri ska sitta på en plats med bilbälte, om det finns en sådan plats, och ska använda bältet. Föraren, annan ombordpersonal, ledsagare och ledare för en grupp ska se till att passagerare under femton år använder bilbälte eller annan särskild skyddsanordning.

Buss

Alla busspassagerare som är äldre än tre år, ska sitta på en plats med bilbälte, om det finns en sådan plats, och ska använda bältet. Vägverket rekommenderar att även yngre barn använder bilbältet eller särskild skyddsanordning. 
Om det inte finns någon sittplats med bilbälte tillgänglig är det tillåtet att stå i bussen (om bussen är godkänd för ståplatser). Vid lokala transporter i tättbebyggda områden får annan plats användas trots att sittplats med bilbälte finns tillgänglig.  

Passagerare i rullstol

Den som åker sittande i rullstol ska sitta på rullstolsplats och använda bilbälte om det finns. Rullstolen ska vara fastsatt med eller stödjas av en anordning som är avsedd för detta i fordonet. Föraren, annan ombordpersonal, ledsagare och ledare för en grupp ska hjälpa passageraren med detta.