Bilbarnstol


En frontalkrock i 90 kilometers i timmen, är som att falla från tionde våningen.

Varje år dödas och skadas barn i trafiken, för att bilbältet eller bilbarnstolen inte använts på rätt sätt. Därför är det viktigt att du som har barn i bilen, vet hur man skyddar barnen på bästa sätt.


Ett barns huvud är stort och tungt i förhållande till kroppen, nacken är ännu inte så stark. När en bil krockar kastas barnets huvud framåt och bakåt med en enorm kraft. För att barnet ska kunna klara en sådan påfrestning utan skador, behövs extra skydd i form av en bilbarnstol.   Enligt nya regler som gäller från 1 januari 2007, ska alla barn som är kortare än 135 centimeter, använda babyskydd, bilbarnstol, bältesstol eller bälteskudde. Läkare och forskare rekommenderar att barn ska använda bältesstol eller bälteskudde tills de är 10-12 år.

Läs mer om bilbarnstolar genom att ladda ner Trafikverkets broschyr "Säkerhet i bilen". Du kan ladda ner broschyren på Trafikverkets webbplats.