Barnsäker pool

Barnsäker pool och trädgårdsdamm

Drunkning är den vanligaste dödsorsaken för barn mellan ett och sex år. De flesta olyckor sker på badplatsen eller i en pool eller damm nära hemmet. Det räcker med ett par centimeter för att ett barn ska drunkna.   Det kanske känns självklart att en vuxen hela tiden ska övervaka barnen. Ändå är det just bristande övervakning som bidrar till att barn drunknar. Luftmadrasser, uppblåsbara leksaker, armpuffar och liknande ger en falsk trygghet. Övervakning är det säkraste skyddet mot drunkning.

Säkerhetsanordning krävs enligt lag

Du som äger en fast pool eller damm ska enligt lag ordna de säkerhets- anordningar som  behövs för att undvika barnolyckor. Det gäller oavsett om du har egna barn eller inte. Undantag görs endast om vattendjupet är mindre än 20 centimeter.

Säkerhetstips för pooler och dammar

 • Staket runt
  Ha minst 90 cm högt staket kring poolen eller dammen, med självstängande grind som inte kan öppnas lätt av barn. 

 • Självstängande grind
  Staketet bör förses med en självstängande och självlåsande grind, som öppnas i riktning bort från poolen. Placera låset högt upp så att små barn inte kan öppna. Lär de äldre barnen att alltid stänga grinden efter sig. 

 • Skydd över
   För fasta pooler kan skyddet vara ett lock, pooltak, överdrag eller nät, som håller att gå på. För flyttbara pooler kan skyddet var ett staket eller lock. Använd inte presenning. 

 • Töm poolen
  Finns det inget lämpligt skydd för din flyttbara pool bör den tömmas när den inte används.  

 • Ta bort stegen
  För flyttbara pooler ska stegen tas bort efter badet. 

 • Håll koll
  Lämna aldrig barn, i eller nära en pool, utan tillsyn. 

 • Grannens barn
  Lämna aldrig en vattenfylld pool utan skydd. När du inte ser kan en grannes barn komma på besök. 

 • Några centimeter räcker 
  Det krävs bara några centimeter vatten för att någon ska drunkna


I filmen här nedanför kan du få tips om hur du säkrar din pool eller trädgårdsdamm.