Elda & grilla i naturen


Allemansrätten innebär att man under vissa förutsättningar och under eget ansvar kan få göra upp eld i naturen. På en del platser kan det dock vara förbjudet att elda, som i skyddade områden. Om det är väldigt torrt i marken är det inte heller lämpligt att elda i naturen. Ta del av aktuell brandriskprognos för ditt område via appen ”Brandrisk ute”.

Om du eldar, tänk på följande:

  • När du gör upp eld är det viktigt att välja rätt plats, t ex grus eller sandmark och att ha tillgång till vatten att släcka med.

  • Se upp med vind som kan föra in gnistor i skogen och i torrt gräs. Gräv eller lägg stenar runt härden och håll elden liten.

  •  Elda inte om det blåser hårt! Elda inte på torvmark eller i mossa. Även i jordig skogsmark är risken för bränder extra stor. Elden kan ligga och pyra nere i marken lång tid för att sedan flamma upp. Undvik också att elda nära myrstackar eller stubbar.

  • Eldstaden är ingen plats för sopor. Lägg inget obrännbart skräp i elden.

  • Som bränsle till elden får du ta grenar, kvistar och kottar som ligger lösa på marken, men levande träd måste du låta vara ifred.

Släck så här:

  • Låt elden brinna ut helt och hållet.

  • Släck ordentligt med vatten och rör om så glöden slocknar.

  • Gräv upp marken under askan tills ingen glöd eller rökfinns kvar. En liten spade och ett kärl för vatten är bra att ha med.