Valborgsmässoeldar

På valborgsmässoafton den 30 april får du som vill anordna en privat valborgsmässoeld, men du bör tänka på följande:

Elda med stor försiktighet

Eldning sker alltid på eget ansvar. Eldningsplatsen ska hela tiden bevakas. Det ska finnas släckmaterial, t ex vattenkannor eller hinkar på platsen. Det är endast tillåtet att elda torrt trädgårdsavfall samt obehandlat trä. Vid torr väderlek och stark vind bör du avstå från att elda. 

Anmälan till räddningstjänsten

Ska du elda på valborg bör du anmäla det till oss på räddningstjänsten, detta för att vi ska veta att det är en arrangerad och övervakad eld om någon ringer in och larmar. Du anmäler din valborgsmässoeld på vår webbplats under anmälan valborgsmässoeld.

Tillstånd hos polisen

Du som tänker arrangera en valborgsmässoeld eller hantera fyrverkerier vid offentliga tillställningar, måste söka tillstånd hos polisen.

 Fler tips för dig som arrangerar en valborgsmässoeld:

  • Det ska finnas en ansvarig person på plats som bevakar elden tills den brunnit ut eller släckts helt.

  • Eldning sker på eget ansvar.

  • Det ska finnas släckmaterial, t ex vattenkannor, hinkar eller slang, på eldningsplatsen.

  • Eldning bör inte ske vid olämplig väderlek, t ex vid stark blåst och torka.

  • Elden får inte ha större omfattning än att den kan släckas med släckutrustningen som finns på platsen.

  • Bålets storlek ska begränsas till max 50 kubikmeter brännbart material, ca 6 meter i diameter och 3 meter högt. Ett område om 5 meter kring bålet ska röjas från torrt fjolårsgräs eller liknande.

  • Sanitär olägenhet för grannar får inte uppkomma vid eldning, tänk därför på vindriktningen.

  • Det är inte tillåtet att elda upp bildäck, plast, impregnerat och målat virke samt farligt avfall, t ex målarfärg, spillolja eller lösningsmedel.

  • Platsen ska städas från obränt material och aska efter eldningen.