Brandskyddsredogörelse

I vissa typer av byggnader och verksamheter finns det krav på att det finns en skriftlig redogörelse för brandskyddet. Denna dokumentation ska skickas in till kommunen och kan komma att användas som ett underlag för tillsyn.

Längst ner på sidan hittar du informationsmaterial och blankett.

För att få en mer detaljerad beskrivning av vilka som omfattas, måste man läsa föreskriften men sammanfattningsvis är följande berörda av kravet:

 • Inrättningar för vård och omsorg för fler än 3 personer som har hjälpbehov vid utrymning.  
 • Låsta institutioner och anstalter. 
 • Förskolor, skolor eller skolbarnomsorg där fler än 90 barn vistas samtidigt eller där fler än 15 barn vistas samtidigt och inte enbart i markplan. 
 • Förskolor, skolor eller skolbarnomsorg där fler än 5 funktionshindrade barn med hjälpbehov vid utrymning vistas samtidigt. 
 • Hotell, pensionat eller vandrarhem med plats för minst 9 gäster eller med minst 5 gästrum. 
 • Elevhem och förläggningar för fler än 50 personer eller med fler än 25 förläggningsrum.  
 • Samlingslokaler som används av fler än 150 personer, t ex varuhus, nöjeslokaler, konsertlokaler, sporthallar, kyrkor, större bibliotek, teatrar, biografer, konferensanläggningar, offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. 
 • Restauranger eller liknande med alkoholtillstånd och platser för fler än 50 gäster. 
 • Fritidsanläggningar med platser för fler än 1000 personer, helt eller delvis under tak. 
 • Industriverksamhet med minst 20 personer sysselsatta samtidigt. 
 • Industriverksamhet med sammanlagd yta större än 2500 m². 
 • Industriverksamhet med tillstånd för brandfarliga eller explosiva varor. 
 • Industriverksamhet som omfattas av lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, s.k. Seveso-anläggningar. 
 • Byggnadsminnen eller kyrkliga kulturminnen, statliga byggnadsminnen samt museer med statsbidrag till regional kulturverksamhet. 
 • Alla typer av byggnader med fler än 16 våningar ovan mark. 
 • Garage med minst två plan under mark och med en yta större än 2000m². 
 • Vissa tunnlar som är längre än 500 meter.

Skicka in skriftlig redogörelse

Den skriftliga redogörelsen skickas med e-post eller med post till vår postadress.

E-post

gastrike.raddning@gastrikeraddningstjanst.se 

Postadress

Gästrike Räddningstjänst
Hamntorget 8
803 10 Gävle

Dokument


Senast uppdaterad 23 september, 2020