Evenemang


Stora evenemang sätter stora krav på säkerheten. Det är mycket människor på samma plats och det förekommer exempelvis onyktra människor, hög musik, och ibland staket eller stängsel vilket kan försvåra en eventuell utrymning samt att konsekvenserna vid en olycka kan bli stora. Har du tänkt att arrangera ett större evenemang hör gärna av dig till oss med dina frågor angående säkerheten.

Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en guide gällande säkerheten på evenemang. Säkerhetsguiden syftar främst till stora musikevenemang men fungerar även för andra typer av tillställningar. Klicka här för att komma till Säkerhetsguide för evenemang

Om det används stora tält för exempelvis matlagning, servering, förvaring finns det krav på vilka tält som får användas. SRVFS (1995:1) är en föreskrift som innehåller de krav som ställs på tält som används vid allmänna sammankomster.