Brandingenjör

Tjänsterna som brandingenjör är främst dagtidstjänster, men några av brandingenjörerna har kombinerade tjänster då de även jobbar som inre befäl, insatsledare och räddningschef i beredskap. Arbetet ställer krav på samarbetsförmåga, flexibilitet, logiskt tänkande och förmåga att lösa problem.

Arbetsuppgifter

Exempel på arbetsuppgifter för brandingenjörer:

  • Förebyggande brandskydd, exempelvis tillsyner på företag och skolor

  • Rådgivning till allmänhet och företag

  • Ritningsgranskning och brandtekniska utlåtanden

  • Riskanalyser och olycksutredning

  • Insatsplanering
     

Utbildning

Brandingenjörsprogrammet på 210 högskolepoäng (3,5 år) ger kompetens inom brand- och räddningstjänstområdet. Utbildningen finns att söka vid Lunds Tekniska Högskola och Luleå Tekniska Universitet. Programmets utformning och innehåll skiljer sig något åt beroende på studieort. Det går även att välja ett års påbyggnadsutbildning i räddningstjänst vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, i Revinge. Utbildningen ger kompetens för att arbeta som befäl inom kommunal räddningstjänst.


Brandingenjör Lunds Tekniska Högskola
Brandingenjör Luleå Tekniska Universitet
Brandingenjör Revinge (MSB)

Möt vår brandingenjör Emma Axelsson

Emma Axelsson och började hos oss vintern 2016 som nyutexaminerad brandingenjör.
Hon kommer från Götene i Västergötland och flyttade hit med sin sambo när båda hittade jobb på orten.

 

Varför blev du brandingenjör?

Jag praktiserade på räddningstjänsten under högstadiet och insåg att det var jätteintressant. Först var tanken att bli brandman men eftersom de naturvetenskapliga ämnena lockade valde jag naturvetenskaplig inriktning på gymnasiet. Min syster hittade av en slump en utbildningskatalog om brandingenjör och då föll bitarna på plats.

Hur var utbildningen?

Jag läste till brandingenjör i Lund. Det handlade både om typiska ingenjörsämnen som mekanik, fysik, matematik och specialiserade kurser som branddynamik, brandkemi och samhällsplanering. Jag läste också en ettårig påbyggnadsutbildning (RUB).

Hur ser dina arbetsuppgifter ut?

En av uppgifterna är att genomföra tillsyner på olika verksamheter på olika verksamheter. Då kontrollerar jag brandskyddet för att se om eventuella brister finns. Om det finns brister kan vi ställa krav på att de ska åtgärdas så att verksamheten lever upp till ett bra brandskydd. Jag gör även tillsyner på verksamheter som klassas som farlig verksamhet. Det är oftast större företag som hanterar stora mängder av exempelvis brandfarliga varor.

En annan arbetsuppgift är att svara på remisser. Det gäller bland annat på alkohollagen, ordningslagen och detaljplaner. Remisser på alkohollagen och ordningslagen handlar bland annat om att göra bedömningar på om serveringslokaler är lämpliga ur brandsäkerhetssynpunkt. I detaljplanprocessen handlar det om att analysera brandriskbilden i området.

Vad är tycker du om ditt jobb?

Hos Gästrike Räddningstjänst ges möjligheten att fokusera på det man intresserar sig för lite extra, vilket är jättekul. Det jag tycker mest om är att man på ett tidigt stadie kan vara med att påverka hur samhället utvecklas och försöka kommunicera att brandskydd är något som man måste arbeta med kontinuerligt. Bredden av brandskyddsfrågor gör att jag hela tiden måste fundera hur det kommer att påverka vid en eventuell brand och vad verksamheten eller privatpersonen kan göra för att förhindra att bränder uppkommer. Det är utvecklande!