Skolutbildningar

Varje år genomför vi tusentals utbildningar för barn och ungdomar. För att få träffa så många barn och ungdomar som möjligt erbjuder vi utbildning i förskolor, årskurs 5 och 7 samt på gymnasiet. För barn i årskurs 7 erbjuder vi samtliga skolor i våra medlemskommuner utbildningen "Upp i rök", som inriktar sig på att förhindra anlagd brand.  

Utbildningsmaterial

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ha tagit fram utbildningsmaterial som ger barn och ungdomar grundläggande kunskaper om eld och brand. Det övergripande målet i det här materialet är att barnen ska lära sig att ta sig ut snabbt och stanna ute om det brinner. De  lär sig också att umgås med eld på ett bra sätt och att inte leka med den.


Senast uppdaterad 24 september, 2020