Barn-HLR i samhället

Om utbildningen

Under utbildningen lär du dig Barn-HLR 0-18 år, att använda en hjärtstartare effektivt och åtgärder vid luftvägsstopp. Utbildningen består främst av praktisk träning och efter genomgången kurs erhålls ett kompetenskort.

Målgrupp

Alla som vill lära sig Barn-HLR tex föräldrar, mor- farföräldrar och personer som arbetar inom barnomsorg, skola eller organiserad första hjälpen verksamhet samt räddningstjänst och utbildningsorganisationer.

Innehåll

Efter genomförd utbildning ska kursdeltagarna kunna:

  • identifiera ett hjärtstopp
  • larma 112, samt ha kännedom om larmoperatörens stödjande roll
  • utföra HLR med god kvalitet och kunna använda en hjärtstartare säkert och effektivt
  • ge ryggslag och buktryck vid luftvägsstopp
  • med kunskaperna som grund vara motiverad att starta HLR vid hjärtstopp.

Förkunskaper

Deltagarna rekommenderas genomföra webbutbildningen Barn-HLR

Tidsåtgång

Tidsåtgång 120 minuter beroende på kursform (filmbaserad eller instruktörsledd) och antal deltagare.

Pris

Enligt offert.

Anmälan

För att anmäla dig kontaktar du oss via e-post på utbildning.raddning@gastrikeraddningstjanst.se

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss via e-post, gastrike.raddning@gastrikeraddningstjanst.se


Senast uppdaterad 19 oktober, 2022