Brand

Efter en brand kan det uppstå många frågor och det kan vara svårt att ta till sig den informationen man får direkt på platsen. Här nedan försöker vi ge svar på några av de vanligaste frågorna som brukar uppstå efter en brand.

Hur mår du? Uppsök sjukvård om du känner dig dålig. Där kan du få hjälp om du behöver samtala med någon, eller om du har fått i dig rök och känner obehag.

Försäkring

Bor du i hyreshus brukar fastighetsägaren ha en fastighetsförsäkring. Denna täcker de skador som blivit på byggnaden. Dina privata ägodelar är däremot försäkrade om du har tecknat en hemförsäkring. En självrisk tillkommer dock alltid, även om det inte är du som har orsakat skadan. Detta gäller även om skadan inträffat i ditt garage, vind- eller källarförråd. Saknar du hemförsäkring får du själv stå för alla kostnader. Om det är du som äger fastigheten, prata då med restvärdesledaren eller ta direktkontakt med ditt försäkringsbolag.

Restvärdesräddning

När branden är släckt och människor inte längre är i fara, påbörjas vid behov en restvärdesräddning i din bostad. Detta genomförs för att minska de materiella skadorna som uppstått i samband med branden. Räddningstjänstens personal gör det första restvärdesarbetet genom att vädra ut röklukt och suga upp släckvatten.
Räddningsledaren är skyldig att informera fastighetsägaren vid en olycka. Om branden är omfattande tillkallar räddningsledaren en restvärdesledare. Denna representerar försäkringsbolagen och hjälper dig i det akuta skedet med att bl.a. ta tillvara egendom som kan räddas, kalla in saneringsföretag samt att ordna bevakning av din bostad. Restvärdesledaren försöker rädda så mycket som möjligt av dina tillhörigheter, vilket t ex kan innebära att de kläs in i plast eller flyttas från din bostad.
Restvärdesarbetet är kostnadsfritt för den som har en hemförsäkring. Om du inte har någon hemförsäkring, kan restvärdesledaren lämna besked om kostnader för en eventuell sanering. När det akuta restvärdesarbetet är utfört, är det du själv eller ägaren till fastigheten som du bor i, som ansvarar för eventuell bevakning av fastigheten.


Om du inte kan bo kvar i din bostad

Har du inte möjlighet att bo kvar i din bostad efter en brand och inte själv kan ordna ett tillfälligt boende hos exempelvis släkt eller vänner, kan du få hjälp av ditt försäkringsbolag. Saknar du hemförsäkring kan socialtjänsten i din kommun hjälpa till med övernattning och mat. Socialtjänsten kontaktar du via kommunens växel, se telefonnummer längst ner på den här sidan. Du kan också be oss på räddningstjänsten om hjälp att ringa.

Dina ägodelar som har räddats undan branden kommer att saneras av det saneringsföretag som ditt försäkringsbolag anlitar. Om du lämnar din bostad, exempelvis för att tillfälligt bo någon annanstans, lämna då ett telefonnummer där polis, restvärdesledare eller försäkringsbolag kan nå dig.

Om din bostad är avspärrad

Om polisen inte kan utesluta att det ligger ett brott bakom branden, kan de behöva göra en teknisk undersökning av brandplatsen. Din bostad blir då avspärrad, för att förhindra att eventuella bevis försvinner eller förstörs. Ofta gör polisens tekniker undersökningen tillsammans med brandutredare från räddningstjänsten dagarna efter att branden inträffat. Då ditt hem är avspärrat får du inte ta med dig något från bostaden utan att först rådfråga polis eller restvärdespersonal.

Om du som privatperson har tips om iakttagelser vid en misstänkt brand, ska du kontakta polisen på telefonnummer 114 14.


Räddningstjänstens uppdrag efter avslutad insats

Räddningstjänsten är till för akuta händelser. När det inte längre föreligger någon överhängande fara för människor, egendom eller miljö vid en brandplats, överlämnas ansvaret för efterbevakning av området till fastighetsägaren eller innehavaren. Denna ska då bevaka brandplatsen så att branden inte tar sig igen.

Efter varje genomförd räddningsinsats, sammanställer räddningstjänsten alltid insatsen i en insatsrapport, en s.k. grundläggande olycksutredning. Vid större incidenter fördjupas olycksundersökningen i en utökad eller fördjupad olycksutredning.
Samtliga dödsolyckor som inträffar i vårt område utreds och analyseras alltid. Detta för att kunna klarlägga orsaker och förlopp vid en olycka. En insatsrapport är en offentlig handling. I vissa fall kan dock rapporten sekretessgranskas, för att skydda inblandade identiteter, organisationer eller företag.

Behöver du någon att tala med?

När man har varit med om eller bevittnat en olycka, är det naturligt med en efterföljande psykisk reaktion. Om du som privatperson känner behov av att prata med någon, finns ett flertal professionella organisationer att kontakta. Här nedan finner du deras kontaktuppgifter. Samtliga jourtelefoner är kostnadsfria att ringa till, du betalar endast samtalskostnaden.

Vid en olycka med många drabbade, har räddningsledare eller polis även möjlighet att kalla in kommunens POSOM-grupp, som tillhandahåller akut krisstöd och hjälp med krisbearbetning.

Om du som olycksdrabbad har behov av att prata med någon av oss från räddningstjänsten, ställer vi naturligtvis gärna upp, se våra kontaktuppgifter här nedanför.

JOURHAVANDE MEDMÄNNISKA, tel. 08-702 16 80
Jourhavande medmänniska tar emot samtal som bl.a. handlar om ensamhet, sorg och sjukdom. Telefonjouren har öppet varje natt året om kl. 21-06. www.jourhavande-medmanniska.com


RÖDA KORSETS JOURTELEFON, tel. 0771-900 800
Röda korsets jourtelefon tar emot samtal från dig som känner dig ledsen eller orolig och behöver någon att prata med. Jourtelefonen är öppen alla dagar kl. 14-22. www.redcross.se


JOURHAVANDE PRÄST, tel. 112
Jourhavande präst når du genom att ringa 112. Du får då tala med en präst från Svenska Kyrkan, som har särskild utbildning för att tjänstgöra i jouren. Telefonjouren är öppen varje dag mellan kl 21.00 - 06.00. www.svenskakyrkan.se


HJÄLPLINJEN, tel. 0771-22 00 60
Hjälplinjen erbjuder dig kris- och stödsamtal. Hjälplinjens telefonjour erbjuder psykologiskt stöd till människor i kris. Du erbjuds ett första stödsamtal. Både du som ringer till Hjälplinjen och den som svarar är anonyma.Telefontider: alla dagar kl. 13-22. Hjälplinjen


RÄDDA BARNENS FÖRÄLDRATELEFON, tel. 020-786 786 Rädda Barnens föräldratelefon erbjuder stöd och hjälp med att sortera tankar och känslor kring föräldraskapet. Telefontider: måndag kl. 15-20, tis-fre: kl. 18-21, lör-sön: 13-16. www.rb.se

 

Övriga kontaktuppgifter

 
SJUKVÅRDSUPPLYSNINGEN, tel. 1177, www.1177.se


TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN, tel. 08-522 782 00, www.tff.se


GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNST, Växel tel. 026- 17 96 53, vardagar kl. 8-16, Inre befäl, alla dagar kl. 6-22 tel. 026-17 50 83


POLISEN, tel. 114 14, www.polisen.se


SOCIALTJÄNSTEN

Gävle kommun
, växel vardagar: tel. 026-17 80 00, övrig tid: tel. 112, begär social beredskap.

Hofors kommun
, växel vardagar: tel. 0290-290 00.

Ockelbo kommun
, växel vardagar: tel. 0297- 555 67, övrig tid: tel. 112.

Sandvikens kommun
, växel vardagar: tel. 026-24 00 00.

Älvkarleby kommun
, växel vardagar: tel. 026-830 00, social jour: måndag-torsdag kl. 16-01, fredag-söndag kl. 14-01 tel: 018-15 00 00 eller 112. Under tiden kl. 01-08 finns beredskap som avropas via polis.