Trafikolycka


Om du har varit inblandad i en trafikolycka där skadan orsakats av ett motorfordon som är okänt, oförsäkrat eller registrerat i utlandet, ska du förutom ditt försäkringsbolag, även kontakta Trafikförsäkringsföreningen (tel. 08-522 782 00) som reglerar denna typ av trafikskador.


Personskador

Räddningstjänsten främsta uppgift vid en trafikolycka är att omhänderta skadade på ett så varsamt och skonsamt sätt som möjligt. Ibland kan detta ske på bekostnad av materiella ting, som exempelvis när vi är tvungna att klippa upp taket på en bil. Detta gör vi för att förhindra skador på rygg och nacke på den olycksdrabbade. Vi gör även bilen strömlös för att förhindra brand och för att krockkuddar inte ska lösa ut under räddningsarbetet. För att göra olycksplatsen så säkert som möjligt, både för de skadade samt för vår egen personal, spärrar vi alltid av området vid pågående räddningsarbete.
Vid trafikolyckor med dödlig utgång gör alltid Trafikverket, räddningstjänst och polis en utredning. Det gör man för att hitta eventuella förebyggande åtgärder, för att förhindra att liknande olyckor ska kunna inträffa igen.


Bärgningsbil

Om ditt fordon har skador som gör att det måste bärgas från platsen, och om polis inte är närvarande, ska du ringa det bärgningslarmsnummer ditt försäkringsbolag hänvisar till. Om polis finns på olycksplatsen sköter de vanligtvis kontakten med bärgningsbil.

Räddningstjänstens uppdrag efter avslutad insats

Efter varje genomförd räddningsinsats sammanställer räddningstjänsten alltid insatsen i en insatsrapport, en s.k. grundläggande olycksutredning. Vid större incidenter fördjupas olycksundersökningen i en utökad eller fördjupad olycksutredning.
Samtliga dödsolyckor som inträffar i vårt område utreds och analyseras alltid. Detta för att kunna klarlägga orsaker och förlopp vid en olycka. En insatsrapport är en offentlig handling. I vissa fall kan dock rapporten sekretessgranskas, för att skydda inblandade identiteter, organisationer eller företag.

 

Behöver du någon att tala med?

När man har varit med om eller bevittnat en olycka, är det naturligt med en efterföljande psykisk reaktion. Om du som privatperson känner behov av att prata med någon, finns ett flertal professionella organisationer att kontakta. Här nedan finner du deras kontaktuppgifter. Samtliga jourtelefoner är kostnadsfria att ringa till, du betalar endast samtalskostnaden.

Vid en olycka med många drabbade, har räddningsledare eller polis även möjlighet att kalla in kommunens POSOM-grupp, som tillhandahåller akut krisstöd och hjälp med krisbearbetning.
Om du som olycksdrabbad har behov av att prata med någon av oss från räddningstjänsten, ställer vi naturligtvis gärna upp, se våra kontaktuppgifter här nedanför.


JOURHAVANDE MEDMÄNNISKA, tel. 08-702 16 80
Jourhavande medmänniska tar emot samtal som bl.a. handlar om ensamhet, sorg och sjukdom. Telefonjouren har öppet varje natt året om kl. 21-06. www.jourhavande-medmanniska.com


RÖDA KORSETS JOURTELEFON, tel. 0771-900 800
Röda korsets jourtelefon tar emot samtal från dig som känner dig ledsen eller orolig och behöver någon att prata med. Jourtelefonen är öppen alla dagar kl. 14-22. www.redcross.se


JOURHAVANDE PRÄST, tel. 112
Jourhavande präst når du genom att ringa 112. Du får då tala med en präst från Svenska Kyrkan, som har särskild utbildning för att tjänstgöra i jouren. Telefonjouren är öppen varje dag mellan kl 21.00 - 06.00. www.svenskakyrkan.se


HJÄLPLINJEN, tel. 0771-22 00 60 
Hjälplinjen erbjuder dig kris- och stödsamtal. Hjälplinjens telefonjour erbjuder psykologiskt stöd till människor i kris. Både du som ringer till Hjälplinjen och den som svarar är anonyma.Telefontider: alla dagar kl. 13-22. Hjälplinjen


RÄDDA BARNENS FÖRÄLDRATELEFON, tel. 020-786 786
Rädda Barnens föräldratelefon erbjuder stöd och hjälp med att sortera tankar och känslor kring föräldraskapet. Telefontider: måndag kl. 15-20, tis-fre: kl. 18-21, lör-sön: 13-16. www.rb.seÖvriga kontaktuppgifter


SJUKVÅRDSUPPLYSNINGEN, tel. 1177, www.1177.se


TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN, tel. 08-522 782 00, www.tff.se


GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNST Kansli, vardagar kl. 8-16 tel. 026- 17 96 53 Inre befäl, alla dagar kl. 6-22 tel. 026-17 50 83


POLISEN, tel. 114 14, www.polisen.se


SOCIALTJÄNSTEN

Gävle kommun
, växel vardagar: tel. 026-17 80 00, övrig tid: tel. 112, begär social beredskap.

Hofors kommun
, växel vardagar: tel. 0290-290 00.

Ockelbo kommun
, växel vardagar: tel. 0297- 555 67, övrig tid: tel. 112.

Sandvikens kommun
, växel vardagar: tel. 026-24 00 00.

Älvkarleby kommun
, växel vardagar: tel. 026-830 00, social jour: måndag-torsdag kl. 16-01, fredag-söndag kl. 14-01 tel: 018-15 00 00 eller 112. Under tiden 01-08 finns beredskap som avropas via polis.