Satsar extra på information i skolorna

04 maj, 2018, KL 09:18

Gästrike Räddningstjänst vill minska antalet anlagda bränder genom information i skolorna

Under läsåret 2017/2018 besöker Gästrike Räddningstjänst elever i årskurs 5 och 7 för att prata bränder och brandsäkerhet. Syftet är att bryta trenden med ett ökat antal anlagda bränder under 2017.

Sedan 2007 har antalet anlagda bränder i Gästrikland minskat radikalt. 2017 kunde dock Gästrike Räddningstjänst se ett trendbrott där de anlagda bränderna återigen ökar. Därför satsar vi nu extra resurser på att genomföra den årliga informationsturnén i skolorna inom förbundets kommuner, för att nå ut till alla i målgruppen.

– I årskurs 5 fokuserar vi på hur man bäst förebygger bränder och i årskurs 7 försöker vi också få eleverna att förstå konsekvenserna av en brand, säger Jennie Berg, avdelningschef samhällsskydd, Gästrike Räddningstjänst.

Besöken och samtalen tas väl emot

Under besöken på skolorna får eleverna lära sig mer om brandsäkerhet och vilka effekter en brand kan få. Jennie Berg tror att besöken kan göra stor skillnad.

– Av erfarenhet vet vi att den här typen av insatser har effekt och vi märker att informationen tas väl emot av de barn och ungdomar som vi möter. Vår förhoppning är att vi genom våra besök bidrar till att fler vet hur de ska agera om en brand uppstår och att fler får förståelse för vad det innebär att starta en brand.

Rädda liv och förhindra skador

Satsningen på en informationsturné är delvis finansierad genom bidrag från Länsförsäkringar Samhällsfond. Länsförsäkringar står även bakom "Sveriges största brandövning"; en informationskampanj som startar hösten 2018 med syfte att få människor i Gävleborg att brandsäkra sina hem. Kampanjen genomförs i samarbete med Gästrike Räddningstjänst.

– Vi är glada att fler organisationer vill bidra till tryggheten i vårt samhälle och genom samarbeten som detta, kan vi öka medvetenheten kring bränder och på så sätt rädda både liv och förhindra framtida skador, säger Jennie Berg.

Gästrike Räddningstjänst kommer under våren även att finnas på plats under GD/GIF-olympiaden och vid Stolt och Nykter på Furuvik, där vi får möjlighet att träffa många barn- och ungdomar och prata brandsäkerhet.

Kontaktperson
Jennie Berg, avdelningschef samhällsskydd, Gästrike Räddningstjänst, 026-17 965 jennie.berg@gavle.se

För mer information om samhällsfonden
Läs mer om Länsförsäkringar Gävleborg och samhällsfonden