Brandmän klär på sig larmställ och är på väg ut på larm.

Vid olyckor

Vad gör du om det börjar brinna, om du är först till en trafikolycka eller om någon i din närhet får hjärtstopp?

Här hittar du information om vad du bör tänka på i olika olyckssituationer och vad du själv kan göra för att påbörja livräddande insatser.

Om det börjar brinna

Vid en mindre brand ska du självklart försöka släcka branden själv. Om du inte kan släcka branden, är det viktigt att du sätter dig själv och andra i närheten i säkerhet. Utrym rummet det brinner i och stäng dörren om branden. Varna människor som kan tänkas vara i fara och larma sedan genom att ringa 112. Tala om vad som hänt, var det brinner och vem du är.

Rädda - Varna - Larma - Släck

Rädda dig själv och andra i din närhet, men ta inte själv för stora risker. 

Varna andra som kan vara i fara. Stäng dörren om branden, för att fördröja spridningen av den giftiga röken.

Larma räddningstjänsten genom att ringa 112.

Släck branden om det är möjligt.

Läs mer om hur du ska agera vid brand.

Lär dig att rädda liv

På SOS Alarms webbplats hittar du instruktionsfilmer inom flera olika olyckstyper.

Se filmerna på SOS Alarms webbplats.

Lägg in nödkontakter i din telefon

Om du skulle råka ut för en olycka behöver räddningstjänst- eller sjukvårdpersonal komma i kontakt med dina anhöriga. Genom att ha sparat numret till din närmaste anhöriga under namnet ICE, In Case of Emergency, i mobilens telefonbok, går denna snabbt att hitta.

Så här lägger du in ICE i din mobiltelefon:

  • Gå in i mobiltelefonens telefonbok.

  • Spara kontakten med namnet ICE och skriv in telefonnumret till din närmast anhöriga, som du vill ska kontaktas om du råkar ut för en olycka.

  • Använd utlandsprefixet +46 före telefonnumret, så fungerar det även när du befinner dig utomlands.

Det går även bra att lägga in flera kontaktpersoner. Spara dem då som ICE1, ICE2 och så vidare. Kom ihåg att informerar den eller de personer som du valt som kontaktpersoner.

Komma åt nödkontakter trots kodlås

Många väljer att låsa mobiltelefonen med ett kodlås för att skydda personlig information, vilket gör det svårare att komma åt ICE-kontakter. Det finns appar som gör ICE-nummer och annan viktig information tillgänglig trots att telefonen är lösenordsskyddad.

På Androidtelefoner kan du lägga in ICE-nummer i Ägarinformationen för att den ska synas även när skärmen är låst.

Om du har iPhone kan du komma åt ICE-kontakter via Siri  trots att din telefon har knapplåset aktiverat. Du kan även lägger till Nödkontakt i appen ”Hälsa”.

Gör så här: 

  • Öppna appen Hälsa.
  • Välj Medicinskt ID
  • Välj Ändra
  • Lägg till Nödkontakt.

Senast uppdaterad 13 februari, 2023