Efter en olycka

Vi som arbetar på räddningstjänsten möter ofta människor som varit med om olyckor. De vanligaste typerna av olyckor som vi rycker ut på är bränder och trafikolyckor. Därför vet vi att när man just har drabbats av en olycka, kan det vara svårt att veta hur man ska bete sig och vilka man bör kontakta.


Information till dig som varit med om en olycka

För att underlätta för dig som råkat ut för en olycka har vi sammanställt information och telefonnummer där du kan få hjälp att bearbeta det du just varit med om.

Under respektive avsnitt för "Brand" och "Trafikolycka" i menyn till vänster, hittar du mer information och kontaktuppgifter till organisationer som kostnadsfritt erbjuder samtalsstöd. Informationen finns även samlad i broschyren "Efter olyckan", som vi delar ut till drabbade, vid exempelvis en brand eller trafikolycka.


Prata med någon

Att vara med om en olycka kan vara traumatiskt. Därför kan det vara bra för alla inblandade att tala med någon efteråt. Under respektive avsnitt för "Brand" och "Trafikolycka" i menyn till vänster, hittar du kontaktuppgifter till organisationer som kostnadsfritt erbjuder samtalsstöd.


Ring ditt försäkringsbolag

Oavsett vilken typ av olycka du råkat ut för, är det viktigt att du så fort som möjligt tar kontakt med ditt försäkringsbolag. Deras skadereglerare registrerar eventuella skador som uppstått vid olyckan, så väl materiella skador som personskador.