Brandman sprutar med brandsläckare på en eld.

Utbildningar

Gästrike Räddningstjänst erbjuder utbildningar inom områden som brandsäkerhet och sjukvård för anställda i förvaltningar och enheter i våra medlemskommuner Sandviken, Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby.

Utbildningen "Brandsäkert hem" är en gratis utbildning som väder sig till dig som privatperson. Övriga utbildningar får vi endast erbjuda våra medlemskommuner. Vi kan även sy ihop skräddarsydda utbildningar efter behov till medlemskommunerna.

Boka utbildning

För att boka en av våra utbildningar kontaktar du oss via e-post på utbildning.raddning@gastrikeraddningstjanst.se

Har du frågor kan du även kontakta någon av våra medarbetare som arbetar med utbildning. Kontaktuppgifter

Brandutbildningar

Allmän brandkunskap

Kursen är en grundläggande brandutbildning för alla anställda inom våra medlemskommuner. Under utbildningstillfället går vi bland annat igenom vikten av att arbeta förebyggande, vi går igenom skadebegränsande åtgärder och hur man bör agera vid ett mindre brandtillbud. Kursen avslutas med en praktisk brandsläckningsövning.

Brandskyddsansvarig

En utbildning som vänder sig till den som är ansvarig för det systematiska brandskyddet inom våra medlemskommuner. En halvdagsutbildning då vi bland annat går igenom regler, lagar, systematiskt brandskyddsarbete och brandtekniskt brandskydd.

Brandskyddskontrollant/ombud

En halvdagsutbildning som vänder sig till dig som kontrollerar och dokumenterar det systematiska brandskyddet inom våra medlemskommuner.

Brandsäkert hem

Du lär dig hur du själv kan minska risken att drabbas av en brand i din bostad och vi visar vilka tekniska hjälpmedel som är bra att ha i hemmet om olyckan är framme.

Heta arbeten-utbildning

Kursen riktar sig till dig som arbetar med svetsning, skärning, lödning, takläggning m.m. där det finns risk för att brand uppstår. Efter utbildningen utfärdas certifikat av Svenska Brandskyddsföreningen som gäller i fem år. Brandskyddsföreningen anordnar kontinuerligt kurser i Heta arbeten, där instruktörerna hyrs från oss på Gästrike Räddningstjänst.

Besök Brandskyddsföreningen Gävleborgs webbplats för att  läsa mer eller anmäla dig till en kurs i Heta arbeten.

Har du frågor om kursen är du välkommen att kontakta Brandskyddsföreningen nedre Norrland på telefonnummer: 070-930 63 60 eller e-post: info@bfnn.se.

Sjukvårdsutbildningar

D-HLR-Hjärtstartare

Praktisk utbildning i de olika stegen som hjärt-lungräddning innebär, vilket ger dig kunskaper för att kunna ingripa och upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner när någon drabbats av ett hjärtstopp. Vi utbildar även i  användandet av en hjärtstartare/defibrillator.

Hjärt- lungräddning, HLR

Praktisk utbildning i de olika stegen som hjärt-lungräddning innebär, vilket ger dig kunskaper för att kunna ingripa och upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner när någon drabbats av ett hjärtstopp.

Vi har också skolutbildningar och välkomnar studiebesök.


Senast uppdaterad 29 september, 2020