Skolutbildningar

Varje år genomför vi utbildningar för barn och ungdomar. För att få träffa så många barn och ungdomar som möjligt erbjuder vi utbildning i förskolor, årskurs 5 och 7 samt på gymnasiet. För barn i årskurs 7 erbjuder vi samtliga skolor i våra medlemskommuner utbildningen "Upp i rök", som inriktar sig på att förhindra anlagd brand.  

Utbildningsmaterial

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ha tagit fram utbildningsmaterial som ger barn och ungdomar grundläggande kunskaper om eld och brand. Det övergripande målet i det här materialet är att barnen ska lära sig att ta sig ut snabbt och stanna ute om det brinner. De  lär sig också att umgås med eld på ett bra sätt och att inte leka med den.

Digital skolutbildning för årskurs 5

Under pandemin tog vi fram en kortare digital skolutbildning för årskurs 5. I filmen berättar vi om vår verksamhet och hur vi arbetar. Vi går även igenom vanliga brandrisker, brandskydd samt hur du släcker en brand med hjälp av brandsläckare och brandfilt.


Senast uppdaterad 31 mars, 2022