Gävle brandstation.

Om oss

Gästrike Räddningstjänst är ett kommunalförbund, som bildades 1 januari 1994. Vi ansvarar för räddningstjänsten i fem kommuner: Gävle, Sandviken, Ockelbo, Hofors och Älvkarleby kommuner. 

Inom våra medlemskommuner ska vi skydda och rädda människor, egendom och miljö. Vi ska även minska sannolikheten för att bränder inträffar samt minska konsekvenserna av de bränder som inträffar. Vår vision är: För din trygghet och ett hållbart samhälle.
 
Gästrike Räddningstjänst styrs av en politisk direktion med representanter från alla fem medlemskommuner. Läs mer om direktionen under rubriken Direktion. Våra medlemskommuners uppdrag till förbundets direktion redovisas i en särskild förbundsordning.

Vi har 259 medarbetare (2020) i vårt förbund. På stationerna i Gävle, Rörberg och Sandviken är vi bemannade dygnet runt. Inom förbundet finns även sju deltidsstationer i Skutskär, Hedesunda, Hofors, Ockelbo, Bergby, Österfärnebo och Storvik. I Järbo finns ett räddningsvärn. Ett räddningsvärn bygger helt på frivillig medverkan från boende på orten och man har därför ingen fast beredskap.

Våra stationer


Senast uppdaterad 8 mars, 2023