Organisation

Gästrike Räddningstjänst styrs av en direktion bestående av 12 ordinarie medlemmar och 12 ersättare från våra fem medlemskommuner. Läs mer om vår direktion.

Det övergripande ansvaret för verksamhet ligger hos förbundsdirektören. Gästrike Räddningstjänsts är uppdelat i Räddning & Säkerhet, Operativt stöd och Verksamhetsstöd.

Räddning & Säkerhet

Avdelningen Räddning & Säkerhet ansvarar för drift och genomförande av räddningstjänstförbundets verksamhet dygnet runt. Detta innebär bland annat skötsel och kontroll av brandstationer, fordon och utrustning. Inom avdelningen finns den skiftgående utryckningspersonalen samt dagtidspersonal som arbetar med service- och samordningsfunktioner.

Samhällsskydd

Enheten Samhällsskydd är en del av avdelning Räddning & Säkerhet. I enheten Samhällsskydd ingår myndighetsutövning gällande tillsyns- och tillståndshantering, kommunsäkerhet och sotning, riskhänsyn i samhällsplaneringen, farliga anläggningar, analys och olycksutredning.

Operativt stöd

Det operativa stödet ser till att räddningsinsatser genomförs på ett så effektivt sätt som möjligt. Detta genom att planera för insatsen genom övning och insatsplanering, genomföra insatsen med en god beredskap samt att följa upp, utvärdera och kvalitetssäkra insatsens genomförande.

Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöd ansvarar för all ekonomi- och personaladministration samt kommunikation inom förbundet. Dessutom är avdelningen ansvarig för gemensamma servicefunktioner som post- och dokumenthantering, direktionsprotokoll, telefonväxel. Kommunikationsfunktionen ansvarar för uppdraget att kommunicera och informera om verksamheten internt och externt samt att kommunicera skadeförebyggande information till allmänheten.


Senast uppdaterad 5 oktober, 2022