Organisation


Gästrike Räddningstjänst styrs av en direktion bestående av 12 ordinarie medlemmar
och 12 ersättare från våra fem medlemskommuner. Läs mer om vår direktion här.

Det övergripande ansvaret för verksamhet ligger hos förbundschefen. Gästrike Räddningstjänst är uppdelat i fyra olika avdelningar; Produktion, Räddning, Samhällsskydd och Administration.

 

Produktion

Produktionsavdelningen ansvarar för drift och genomförande av räddningstjänstförbundets verksamhet dygnet runt. Detta innebär bland annat skötsel och kontroll av brandstationer, fordon och utrustning. Inom avdelningen produktion finns den skiftgående utryckningspersonalen samt dagtidspersonal som arbetar med service- och samordningsfunktioner.

 
Samhällsskydd

Avdelningen Samhällsskydd ansvarar för genomförande av räddningstjänstförbundets verksamheter inom området samhällskydd. Avdelningens arbetsuppgifter är uppdelad inom fyra olika huvudarbetsområden:

  • Myndighetsutövning - tillsyns- och tillståndshantering
  • Kommunsäkerhet och sotning
  • Riskhänsyn i samhällsplaneringen – farliga anläggningar – analys – olycksutredning
  • Råd och information – extern utbildning


Räddning

Räddningsavdelningen ser till att räddningsinsatser genomförs på ett så effektivt sätt som möjligt. Detta genom att planera för insatsen genom övning och insatsplanering, genomföra insatsen med en god beredskap samt att följa upp, utvärdera och kvalitetssäkra insatsens genomförande.


Administration

Den administrativa avdelningen ansvarar för all ekonomi- och personaladministration inom förbundet. Dessutom är avdelningen ansvarig för gemensamma servicefunktioner som post- och dokumenthantering, direktionsprotokoll, telefonväxel m.m.


Kommunikation

Kommunikationsfunktionen ansvarar för uppdraget att kommunicera och informera om verksamheten internt och externt samt att kommunicera skadeförebyggande information till allmänheten.