Tillgänglighetsredogörelse

Gästrike Räddningstjänst står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. På den här sidan beskriver vi hur www.gastrikeraddningstjanst.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem. 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Du kan kontakta oss om du behöver information från www.gastrikeraddningstjanst.se i något annat format.

Du kan kontakta oss genom att:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret att följa upp att myndigheter följer lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Kända tillgänglighetsproblem

  • Det finns pdf:er på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.
  • Det finns blanketter på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade. Dessa blanketter kommer att ersättas av formulär.
  • Utformning av länkar är delvis otydligt.
  • Inbäddade filmer saknar syntolkning.
  • Brister i beskrivande rubriker och sidtitlar.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av www.gastrikeraddningstjanst.se

Senaste bedömningen gjordes den 22 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 23 september 2020.


Senast uppdaterad 23 september, 2020