Direktion

Gästrike Räddningstjänst styrs av en direktion bestående av 12 ledamöter och 12 ersättare från våra fem medlemskommuner. Antalet politiker från varje kommun fördelas enligt kommunstorleken. Förbundets största kommuner, Gävle och Sandviken, har sex representanter vardera, Ockelbo, Hofors och Älvkarleby har fyra representanter vardera. Våra medlemskommuners uppdrag till förbundets direktion redovisas i en särskild förbundsordning.

Om du vill komma i kontakt med någon av medlemmarna i direktionen, kan du antingen skicka ett mejl till gastrike.raddning@gastrikeraddningstjanst.se eller ringa Gästrike Räddningstjänst på telefon 026-17 96 53.

Gävle kommun

Peter Bergström (s), ordförande
Emelie Carlson Lejon (mp), ledamot
Niclas Bornegrim (m), ledamot
Jan-Eric Andersson (kd), ersättare
William Wigren (m), ersättare

Sandviken kommun

Renate Almén (s), ledamot
Conny Grönberg (l), ledamot
Hans Olsson (m), ledamot
Per-Ewert Olsson Björk (c), ersättare
Maria Persson (c), ersättare
Erik Åberg (sd), ersättare

Ockelbo kommun

Jörgen Alkberg (s), ledamot
Liz Zachariasson (sd), ledamot
Susanne Engström (c), ersättare
Linus Gunnarsson (m), ersättare

Älvkarleby kommun

Lars skytt (s), ledamot
Roger Petrini (m), ledamot
Magnus Grönberg (s), ersättare
Mattias Nygren (kd), ersättare

Hofors kommun

Thorbjörn Jansson (s), ledamot
Alf Persson (m), ledamot
Gabriella Eidhagen (v), ersättare
Kyrre Heggem (sd), ersättare


Senast uppdaterad 27 februari, 2023