Direktion

Gästrike Räddningstjänst styrs av en direktion bestående av 12 ledamöter och 12 ersättare från våra fem medlemskommuner. Antalet politiker från varje kommun fördelas enligt kommunstorleken. Förbundets största kommuner, Gävle och Sandviken, har sex representanter vardera, Ockelbo, Hofors och Älvkarleby har fyra representanter vardera. Våra medlemskommuners uppdrag till förbundets direktion redovisas i en särskild förbundsordning.

Räddningsdirektionens ledamöter och ersättare 

Gävle kommun: 

Mona Kolarby (S) ordförande
Emelie Carlson Lejon (MP) ledamot
Birgittha Bjerkén (M) ledamot
John-Olof Hermanson (L) ersättare
Ayser Bayraktar (C) ersättare
Therese Hammarberg (M) ersättare

Sandvikens kommun:

Carl-Ewert Ohlsson (C) vice ordförande
Per-Ola Grönberg (L) ledamot
Hans Olsson (M) ledamot 
Kerstin Nyström Hedvall (C) ersättare 
Stefan Wigö (S) ersättare 
Kerstin Alm (M) ersättare

Ockelbo kommun:

Liz Zachariasson (SD) ledamot
Ann-Christin Persson Georgsdotter (S) ledamot 
Linus Gunnarsson (M) ersättare
Birger Larsson (C) ersättare

Älvkarleby kommun:

Inga-Lil Tegelberg (S) ledamot
Eva Sidekrans (M) ledamot
Clarrie Leim (C) ersättare
Roger Petrini (M) ersättare

Hofors kommun:

Torbjörn Jansson (S) ledamot
Gabriella Eidhagen (V) ledamot
Tiina Kauppi (S) ersättare 
Alf Persson (M) ersättare

Om du vill komma i kontakt med någon av medlemmarna i direktionen, kan du antingen skicka ett mejl till gastrike.raddning@gastrikeraddningstjanst.se eller ringa Gästrike Räddningstjänst på telefon 026-17 96 53.


Senast uppdaterad 2 augusti, 2022