Direktion

Gästrike Räddningstjänst styrs av en direktion bestående av 12 ledamöter och 12 ersättare från våra fem medlemskommuner. Antalet politiker från varje kommun fördelas enligt kommunstorleken. Förbundets största kommuner, Gävle och Sandviken, har sex representanter vardera, Ockelbo, Hofors och Älvkarleby har fyra representanter vardera. Våra medlemskommuners uppdrag till förbundets direktion redovisas i en särskild förbundsordning.

Sammanträdesdagar 2019 i Gävle

Räddningsdirektionens sammanträdesdagar är: 

18 januari
22 februari
5 april
24 maj
27 september
25 oktober
29 november

Räddningsdirektionens ledamöter och ersättare 

Gävle kommun: 

Mona Kolarby (S) ordförande
Anders Berglund (MP) ledamot
Birgitta Bjerkén (M) ledamot
Mikael Mölck (L) ersättare
Ayser Bayraktar (C) ersättare 
Therese Hammarberg (M) ersättare 

Sandvikens kommun:

Zacharie Coste (L) ledamot
Carl-Ewert Ohlsson (C) ledamot
Hans Olsson (M) ledamot 
Stefan Wigö (S) ersättare 
Per-Ewert Ohlsson-Björk (C) ersättare 
Kerstin Alm (M) ersättare

Ockelbo kommun:

Liz Zachariasson (SD) ledamot
Ann-Christin Persson Georgsdotter (S) ledamot 
Tommy Stigenberg (C) ersättare
Stig Mörtman (M) ersättare

Älvkarleby kommun:

Inga-Lil Tegelberg (S) ledamot
Patrik Ernesäter (M) ledamot 
SusAnne Mastonstråle (M) ersättare
Clarrie Leim (C) ersättare

Hofors kommun:

Torbjörn Jansson (S) vice ordförande
Susanna Winterhamre (V) ledamot
Tiina Kauppi (S) ersättare 
Alf Persson (M) ersättare

Om du vill komma i kontakt med någon av medlemmarna i direktionen, kan du antingen skicka ett mejl till gastrike.raddning@gastrikeraddningstjanst.se eller ringa Gästrike Räddningstjänst på telefon 026-17 96 53.