Direktion


Gästrike Räddningstjänst styrs av en direktion bestående av 12 ledamöter och 12 ersättare från våra fem medlemskommuner. Antalet politiker från varje kommun fördelas enligt kommunstorleken. Förbundets största kommuner, Gävle och Sandviken, har sex representanter vardera, Ockelbo, Hofors och Älvkarleby har fyra representanter vardera. Våra medlemskommuners uppdrag till förbundets direktion redovisas i en särskild förbundsordning.

 

Sammanträdesdagar 2019 i Gävle

Räddningsdirektionens sammanträdesdagar är: 

18 januari
22 februari
5 april
24 maj
27 september
25 oktober
29 november

 

Räddningsdirektionens ledamöter och ersättare 

 

Gävle kommun: 

Niclas Bornegrim (M) ordförande
Birgitta Öberg (S) ledamot
Peter Hansson (MP) ledamot
Isabella Bexell (V) ersättare
Birgitta Bjerkén (M) ersättare
Jens Leidermark (S) ersättare


Sandvikens kommun:

Marie Frestadius (S) ledamot
Per-Ewert Ohlsson-Björk (C) ledamot
Hans Olsson (M) ledamot
Kerstin Alm (M) ersättare
Peter Ahlmén (S) ersättare
Nils-Gunnar Kempe (FP) ersättare


Ockelbo kommun:

Ann-Christin Persson Georgsdotter (S) ledamot
Birger Larsson (C) ledamot
Sune Lang (S) ersättare
Birgitta Åstrand (C) ersättare


Älvkarleby kommun:

Inga-Lil Tegelberg (S) ledamot
Kenneth Holmström (M) ledamot
Roger Wilund (S) ersättare
Clarrie Leim (C) ersättare


Hofors kommun:

Torbjörn Jansson (S) vice ordförande
Susanna Winterhamre (V) ledamot
Tiina Kauppi (S) ersättare
Kent Andersson (HOP) ersättare


Om du vill komma i kontakt med någon av medlemmarna i direktionen, kan du antingen skicka ett mejl till gastrike.raddning@gavle.se eller ringa Gästrike Räddningstjänst på telefon 026-17 96 53.