Företag & organisationer

Här hittar du som är företagare eller företrädare för en organisation eller myndighet information om hur du förebygger och förhindrar en brand samt hur du begränsar skador till följd av en brand.

Det är viktigt att veta vilka krav, lagar och regler du som ägare eller verksamhetsutövare behöver förhålla dig till. Alla företag och organisationer har ansvar för att skapa och upprätthålla en god säkerhet i sina verksamheter. De lagar som bland annat reglerar detta ansvar är Lagen om skydd mot olyckor avseende brandsäkerhet (LSO) samt Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

Vi ger dig tips och råd och berättar om våra rekommendationer. Vi försöker också ge praktiska förklaringar som kan underlätta tolkningen av gällande lagstiftningar och regelverk.


Senast uppdaterad 25 maj, 2022