Anlagd brand

Anlagd brand är ett samhällsproblem, ett allvarligt brott och därtill den vanligaste brandorsaken. Minst var fjärde brand är anlagd. De anlagda bränderna kostar närmare en miljard kronor per år.  Det finns saker som du själv kan göra för att minska risken för anlagd brand. I checklistan nedan får du tips på vad som kan vara bra att tänka på:

Håll objudna gäster ute

Håll dörrar till källare, soprum, vindar, förråd, garage och andra allmänna utrymmen låsta. Dörrstängare ska vara tillräckligt starka för att slå igen dörren. Låsmekanismer får inte vara så tröga att dörren stannar i olåst läge.

Håll trapphus och entréer fria från brännbart material

Anslagstavla i trapphus

Använd anslagstavla med glas eller genomskinlig plast när du sätter upp meddelanden i trapphuset. 

Rensa källare och vindar från skräp

Samla inte skräp som lätt kan tändas på i källare och på vindar. Undvik också att ha för mycket brännbart material i förråden. 

Containrar

Om man har en container bör det vara container med låsbart lock. Om man använder öppna containrar, se till att de placeras minst sex meter från byggnad eller utstickande tak. 

Beskär vegetation

Beskär gärna vegetation särskilt intill fasader. Det möjliggör ökad upptäckt och kan avskräcka eventuella brandanläggare.

Bra belysning håller oönskade besökare borta

Det finns numera billiga utomhusarmaturer med rörelsedetektor som tänder lampan när någon rör sig i närheten.

Läs mer i publikationen Minska risken för anlagda bränder, på MSB:s webbplats.


Senast uppdaterad 6 oktober, 2020