Insatsplanering

När räddningstjänsten gör en insats på ett mindre objekt, exempelvis en lägenhet eller en liten villa, vet de oftast hur de ska utföra insatsen. På större objekt såsom fabriker eller någon annan typ av komplexa byggnader kan en insats vara väldigt komplicerad och det krävs mycket information för att räddningstjänsten ska kunna arbeta effektivt. 

En insatsplan underlättar insatsen för räddningstjänsten då den kan informera om hur man hittar på objektet och vilka funktioner som finns tillgängliga på platsen.


Senast uppdaterad 23 september, 2020