Brandskydd under byggtid

Det finns inget skäl för att brandskyddet ska vara sämre under byggtiden i ett hus jämfört med när det är färdigt. Det är ofta många människor som jobbar på en byggnadsplats och det finns många tänkbara brandkällor, exempelvis heta arbeten, linolja eller elfel. Dessutom finns det ofta stora mängder av brännbart material på byggplatsen. Brandskydd under byggtid är något som inte har uppmärksammats mycket, men det finns flera allvarliga tillbud som har inträffat.


Senast uppdaterad 12 juli, 2016