Din säkerhet

Varje år omkommer omkring 100 personer i bränder i Sverige. Om du regelbundet ser över brandskyddet i din närhet bidrar du till att minska risken för bränder.

Om det börjar brinna

Rädda 

Rädda först dem som är i livsfara, men utsätt dig inte för risker. Ta dig ut så snabbt du kan. Kom ihåg att den giftiga röken alltid stiger uppåt. Ta dig ner under röken, nere vid golvet är det lättare att se och andas. Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus. Om du kommer till en stängd dörr, öppna den inte utan att först ta reda på om det brinner på andra sidan. Känner du på dörren upptill och den är varm brinner det förmodligen på andra sidan. Stäng alla dörrar bakom dig. Stängda dörrar hindrar branden från att sprida sig snabbt och gör att räddningstjänsten vinner tid. Gå till återsamlingsplatsen.

Varna

Varna alla dem som hotas av branden så att de också kan sätta sig i säkerhet.

Larma

Larma räddningstjänsten genom att ringa 112. Möt upp räddningstjänsten när de kommer.

Släck

Släck branden om du bedömer att du klarar det. Använd en brandsläckare och rikta mot glöden – inte på lågorna.

Tänk på att

Ovanstående ordning är en rekommendation. Det är den aktuella situationen som avgör i vilken ordning du verkligen ska agera.

Informationsmaterial

Här har vi samlat allt informationsmaterial som handlar om att förebygga olyckor.

Läs mer