Din säkerhet

Vårt uppdrag är att skydda och rädda människor, egendom och miljö inom våra medlemskommuner. De flesta olyckor sker i hemmet och på fritiden. Din säkerhet handlar om hur du kan skydda dig mot olyckor. Genom god kunskap om risker i din omgivning kan du även förebygga att olyckor händer.

Informationsmaterial

Här har vi samlat allt informationsmaterial som handlar om att förebygga olyckor.

Läs mer