Brand i trapphus

Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus! Viktigt att tänka på när det brinner i trapphuset eller hos en granne, är att varje normal lägenhet är en egen brandcell och är därför en säker plats i minst 30 minuter från det att branden startat.

Vid en brand gäller följande:

  • Trapphuset ska vara fritt från saker så att du lätt kan ta dig ut om det brinner i din lägenhet. En brand sprids också snabbare om det finns brännbara föremål i trapphuset.

  • Tänk på att trapphuset är räddningstjänstens väg in, om en olycka inträffar.

  • Låsta dörrar till källare och vind minskar risken för anlagda bränder.

  • Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus, invänta i stället hjälp från räddningstjänsten

  • Öppna inte lägenhetsdörren för att kontrollera röken i trapphuset

  • Gå ut på balkongen eller fram till ett fönster och ropa på hjälp. Ring 112 om du kan

  • Avvakta hjälp från räddningstjänsten

  • Använd aldrig hissen för utrymning


Ladda ner vårt trapphusanslag med information om hur du kan skydda både dig själv och dina grannar.


Senast uppdaterad 12 april, 2023