En tjej sitter på en äng med högt gräs och blickar ut över solnedgången.

Suicidprevention

Under 2016 utbildade vi två instruktörer i akut omhändertagande av självmordsnära person. De har sedan genomfört interna utbildningsinsatser för våra medarbetare inom den utryckande organisationen. I vårt uppdrag ingår att rädda liv, vilket medför att våra medarbetare ska kunna bemöta självmordsnära personer för att förhindra suicid. Syftet med utbildningen är att öka vår kunskap inom psykisk ohälsa samt vår beredskap för att kunna ta kontakt och samtala med en person som befinner sig i en akut kris- eller självmordssituation.

Det finns en myt om att det inte går att hindra en person från att ta sitt liv när den väl bestämt sig. Vi vet att det inte är sant. Självmordsnära personer söker ofta en utväg från smärta och ångest. Genom samtal vill vi försöka bidra till en insikt om att smärtan kanske kan lösas utan att hen behöver ta sitt liv.

För dig som mår dåligt

Ring 112 vid akut behov av hjälp.

Hjälplinjen – tillfälligt psykologiskt stöd

Ring 0771-22 00 60
Hjälplinjen, 1177

Psykisk hälsa, 1177

För dig som anhörig

Anhöriglinjen

Ring 0200-239 500
Anhörigas riksförbund

Att hjälpa någon, Suicide zero

Anhöriggrupper, Gävle kommun

Andra lästips

Suicidprevention, Folkhälsomyndigheten 


Senast uppdaterad 24 september, 2020