Brandsläckare

Med en handbrandsläckare släcker du snabbt och effektivt en mindre brand i ditt hem. För en bostad rekommenderas en pulversläckare på minst sex kilo och lägsta effektivitetsklass 43A 233BC. Släckaren ska vara certifierad av SBSC, DNV eller annat SWEDAC-ackrediterat certifieringsorgan för att du ska vara säker på att det är en bra pulversläckare.

Att använda brandsläckaren 

1. Lossa säkringen - tag släckaren och slangen i varsin hand. Håll långt fram vid munstycket på slangen.

2. Rikta munstycket mot lågornas bas - rikta strålen mot det som brinner. Använd svepande rörelser.

3. Tryck ner avtryckaren - tryck in avtryckaren helt så du får full effekt. Avbryt när inga lågor syns.

Regler för handbrandsläckare 

Den svenska standarden för handbrandsläckare är en gemensam europeisk standard. För dig som ska köpa ny släckare innebär det att du bör känna till vad de olika benämningarna och klasserna innebär, så att du kan göra rätt val. Nedan följer en guide för att underlätta valet av ny släckare. 

Så väljer du släckare

Pulversläckarna är att föredra av rent släcktekniska skäl. De har mycket släckeffektivitet per kg släckmedel och är relativt lätta att använda även för en ovan användare. De är även relativt underhållsfria. En skumsläckare däremot kräver regelbunden omladdning.

Fylla på släckare

När du behöver fylla på din handbrandsläckare kan du vända dig till en lokal brandredskapsfirma. Du kan komma i kontakt med dessa via telefonkatalogen/gula sidorna.

Så väljer du storlek på släckaren

För hemmet, villan, fritidshuset och kontoret rekommenderas en pulversläckare på minst 6 kg. Släckaren ska vara certifierad av SBSC, DNV eller annat SWEDAC-ackrediterat certifieringsorgan.

Så gör du med din gamla släckare

En släckare behöver kontrolleras och underhållas regelbundet. Titta till släckarens mätare varje månad, pilen bör står på det gröna fältet. Kontrollera att släckaren inte har några skador. En pulversläckare har en livslängd på 10 år, så om din släckare är äldre bör du byta ut den eller få den omladdad.

Olika släckmedel

A-SLÄCKARE kan användas i normala bostads- och kontorsmiljöer och produktions- och lagerlokaler inom industrin, där det framförallt finns trä, papper och textilier. A-släckare innehåller vatten, skum eller pulver.

B-SLÄCKARE ska användas i miljöer där brandfarlig vara hanteras, till exempel bilverkstäder, bensinstationer, färgförråd, laboratorier och panncentraler. B-släckmedel krävs också för många plastmaterial i vår hemmiljö. B-släckare innehåller skum, pulver eller koldioxid.

C-SLÄCKARE ska användas i miljöer där risk för gasbrand finns, till exempel i panncentraler med naturgas och industri med gasolhantering. En C-släckare innehåller pulver.

Tidigare fanns också en E-beteckning. Den kunde användas mot strömförande elanläggningar, men är numera borttagen och ersatt med information på släckaren.

Handbrandsläckare i hemmet bör minst vara klassad i A och B. Nytt är att många vatten- och skumsläckare kommer att kunna godkännas för användning mot brand i elanläggningar under 1000 V.


Senast uppdaterad 11 september, 2020