Brandrisker i hemmet

Levande ljus

December till februari är den period på året då det inträffar flest bränder i bostäder i Sverige. Sett över hela året hör inte levande ljus till de vanligast kända brandorsakerna, knappt tre procent av det totala antalet bostadsbränder orsakas av levande ljus. Men just i december ser det annorlunda ut. Då står levande ljus för nästan 12 procent av de inträffade bränderna och är därmed den näst vanligaste kända orsaken till bostadsbränder.

Antalet utryckningar på grund av levande ljus ökar för varje adventsdag, allra flest är det den fjärde advent. Tänk därför på följande när du tänder ett ljus:   

 • Lämna aldrig levande ljus obevakade. En bra regel är att den som tänder ljuset också släcker det. 
 • Tänd bara ljus som står stadigt i obrännbara ljusstakar. Ta bort alla brandfarliga dekorationer.
 • Lämna aldrig barn ensamma med levande ljus, tändstickor eller tändare. 
 • Ställ ljusstakar på säkert avstånd från gardiner och annan inredning som lätt kan ta eld.
 • Om du tänder värmeljus, använd då bara hållare som är avsedda för detta. De klarar värmen och har tillräckligt med lufthål. 

Blinkande lysrör

Få känner till att lysrör som blinkar och glödande lysrör kan ge upphov till en brand. Anledningen till att brand kan uppstå, är att komponenterna i lysrörsarmaturen kan bli överhettade om utbrända lysrör inte byts ut i tid. Dessutom åldras de elektriska delarna i armaturerna på ett okontrollerat sätt med utbrända lysrör. Kanske med en brand som följd vid ett senare tillfälle.
Tänk på följande för att undvika brand i lysrör:

 • Släck armaturen när du inte befinner dig i rummet.
 • Byt ut lysrör som är utbrända, blinkande och/eller har glödande lysrörsändar. Byt även glimtändaren, eftersom den har lika lång livslängd som lysröret. Blinkningarna kan fortsätta eller återkomma snart igen om du inte gör det.
 • Om du inte har nya lysrör hemma – ta bort det gamla lysröret eller glimtändaren och behåll armaturen släckt tills du skaffat nya lysrör och glimtändare.
 • Följ tillverkarens rekommendationer om byte av lysrör. Då undviker du att de börjar blinka.
 • Installera bryttändare/säkerhetständare som bryter tändningen efter ett antal tändningsförsök. De har ofta samma livslängd som armaturen. 

Elektronik

För att minska risken för att en brand ska uppstå i en elapparat eller dator, bör du tänka på följande:

 • Stäng av datorn efter det att du använt den och undvik att placera den påslagen på mjukt, lättantändligt underlag som exempelvis tyg/textilier, en soffa eller säng.
 • Övertäck aldrig din dator med ett tyg, filt eller liknande - då ökar antändningsrisken.
 • Dra alltid ur kontakten när du har använt en elapparat, som exempelvis laddare, kaffebryggare och brödrost.
 • Kontrollera sladdar och kontakter så att de är hela. Om de behöver åtgärdas, anlita alltid en fackman.
 • Låt inte tvättmaskin, torktumlare eller diskmaskin vara igång när du lämnar hemmet eller går och lägger dig.
 • ställ inga föremål på TV-apparaten.
 • Om det är möjligt - dra alltid ut kontakten innan du börjar släcka en brand i en elapparat. Släck med handbrandsläckare eller - om du dragit ut kontakten/stängt av strömmen - genom att hälla på vatten. Försök få ut apparaten, exempelvis på balkongen. 

Mobilladdare

Alla tekniska apparater med laddbara batterier kan börja brinna, inte bara mobiler, läsplattor eller bärbara datorer som det ofta rapporteras om i medier. Även själva laddaren kan fatta eld.

Vad orsakar branden vid laddning av mobilen?

Det har visat sig att det bland annat är i själva laddarklossen, USB-adaptern, som det blir en överhettning, men även batterierna i mobila enheter blir relativt varma under laddning. Om inte luften kan kyla, kan det i extrema fall bli en överhettning som leder till brand. Det kan även bli kortslutning, som kan orsaka brand. Det är inte vanligt men risken finns.

Förebygg brand genom att tänka på följande:

 • Använd original- eller CE-märkta produkter.
 • Ladda på hårt underlag – inte i sängen eller soffan.
 • Se till att laddarklossen och sladd är hela. Släng så fort de går sönder!
 • Dra ur kontakten ur väggen när du laddat klart.
 • Om möjligt, undvik att ladda på natten
 • Se till att ha en fungerande brandvarnare (i det rum du laddar mobilen/datorn/paddan) så att du får en tidig varning ifall något går fel.
 • Om du bor i en äldre fastighet som saknar jordfelsbrytare, så rekommenderar vi starkt att det installeras. Jordfelsbrytare är en säkerhet för all elektrisk utrustning.  

Rökning

Varje år omkommer mellan 20 till 30 personer till följd av bränder som orsakas av rökning i sängar eller sittmöbler.

För att förhindra brand bör du tänka på följande:

 • Rök aldrig i sängen eller i möbler med tygstoppning
 • Töm inte varm aska direkt i soporna
 • Se till att blöta askan ordentligt innan den slängs.

Senast uppdaterad 28 september, 2020