Camping

Husvagnar och tält brinner snabbt. Det finns många saker som du som campinggäst kan tänka på för att minska risken för brand. Se bland annat alltid till att ha en fungerande brandvarnare och gasolvarnare i husvagnen, samt en brandsläckare eller brandfilt. Se även till att hålla minst 4 meter i avstånd mellan olika campingenheter.

Håll avstånd

Det är viktigt att inte tält och husvagnar står för tätt, eftersom risken då är stor att branden sprider sig till grannarna. Tumma inte på de rekommenderade avstånden mellan två campingenheter. Det är ditt eget ansvar som campinggäst att se till att avstånden till dina grannar hålls. 

Avståndet mellan två campingenheter eller mellan en campingenhet och ett tält bör vara minst fyra meter. Avståndet mellan två tält bör vara minst tre meter. Avstånden gäller mellan husvagn/husbil, inklusive eventuellt förtält eller liknande. 

Illustration som visar minst 4 meters avstånd mellan husvagnar och minst tre meter mellan tält på en camping.

 

Skaffa bra brandutrustning

När räddningstjänsten kommer fram till en brand i en husvagn är det tyvärr ofta för sent. En brandvarnare och en gasolvarnare är en bra investering som ger dig en tidig varning. Då har du chans att stoppa branden i tid. Med en handbrandsläckare och en brandfilt får du goda möjligheter att ingripa i ett tidigt skede, oavsett om det är hos dig eller hos grannen det brinner.

Hantera gasolen rätt

Gasol är mycket brännbar och explosiv. Därför är det viktigt att du som använder gasol för uppvärmning eller matlagning, har god kunskap om hur man sköter den på bästa sätt.

  • Gasflaskor får aldrig ligga ner, då fungerar inte säkerhetsventilen.

  • Kontrollera slangar och kopplingar till gasolanläggningen regelbundet.

  • Placera gasolutrustningen med tillräckligt avstånd från brännbart material. Avståndet ska vara minst 60 cm.

  • Gasolutrustning i husvagn bör tryckprovas en gång per år. 

Grilla med säkerhetsmarginal

Grilla aldrig i förtältet eller hustältet. Glödande kol och annat träbränsle ger ifrån sig giftig koloxid. Grilla istället minst en meter från tältet eller husvagnen och placera grillen på ett plant och obrännbart underlag. Håll uppsikt över din grill hela tiden och förvara tändvätska minst tre meter från grillen. Använt bränsle från en kolgrill kan behålla värme och glöd upp till tre dygn. Lägg därför använt grillkol på avsedd, anvisad plats.


Senast uppdaterad 16 september, 2020