Brandfarlig vara

Brandfarliga vätskor förekommer i många sammanhang i vårt dagliga liv i form av bränslen, lösningsmedel eller rengöringsmedel. För det mesta klarar vi av att använda dem utan att olyckor inträffar, men när olyckan är framme blir konsekvenserna ofta allvarliga. Varje år brännskadas barn och vuxna och egendom förstörs på grund av bränder som startat genom felaktig eller olämplig hantering av brandfarliga vätskor.

Du får förvara brandfarliga varor i ditt hem utan tillstånd, men bara för det egna hushållets behov och den mängd som du verkligen behöver. Med hushållets behov menas att du inte får förvara brandfarliga varor för någon annans räkning. Eget företag räknas som ”någon annan” i detta sammanhang. 

Hemma får du förvara högst 100 liter brandfarliga vätskor. Drivmedel i fordon och reservdunk räknas inte in i detta. Dessutom får du förvara högst 10 000 liter eldningsolja och diesel för uppvärmning och elproduktion, dock inte i själva bostaden. 

Allmänna råd om hur du kan undvika olyckor med brandfarliga vätskor

  • Ha aldrig mer brandfarliga vätskor hemma än du behöver, det vill säga normalt en förpackning av varje.
  • Förvara dem sammanhållet och på en säker plats.
  • Under arbete – sätt på locket innan du ställer ifrån dig förpackningen.
  • Se till att det inte finns något som kan förorsaka antändning i närheten, som till exempel heta ytor, eld, glöd eller elektriska och mekaniska gnistor.
  • Låt inte barn använda brandfarliga vätskor utan övervakning.
  • Håll uppsikt över brinnande lågor, till exempel oljelampor, trivseleldning med mera.

Läs mer

För dig som vill lära dig mer om brandfarliga vätskor och hur du kan använda och förvara dem på ett säkert sätt finns MSB:s skrift "Brandfarliga vätskor i hem- och fritidsmiljö".


Senast uppdaterad 5 september, 2023