Brandfarlig vara

Brandfarliga vätskor förekommer i många sammanhang i vårt dagliga liv: i form av bränslen, lösningsmedel eller rengöringsmedel. För det mesta klarar vi av att använda dem utan att olyckor inträffar, men när olyckan
är framme blir konsekvenserna ofta allvarliga. Varje år brännskadas barn och vuxna och egendom förstörs på grund av bränder som startat genom felaktig eller olämplig hantering av brandfarliga vätskor.

För dig som vill lära dig mer om brandfarliga vätskor och hur du kan använda och förvara dem på ett säkert sätt finns MSB:s skrift "Brandfarliga vätskor i hem- och fritidsmiljö".


Senast uppdaterad 24 september, 2020