I hemmet

Bostadsbränder inträffar ofta i samband med att vi lagar mat eller använder hemmets eldstad. Här kan du läsa mer om vanliga brandrisker i hemmet, hur du gör ditt hem säkrare och förhindrar att det börjar brinna.

Om det börjar brinna i ditt hem och du har rätt utrustning tillhands, har du möjlighet att kunna göra en egen insats medan elden fortfarande är relativt liten.

Vi rekommenderar att du har följande i ditt hem:

Brandvarnare

Du bör ha minst en brandvarnare per våningsplan, den bevakar ca 60 m2. Placera brandvarnaren i anslutning till sovrummet samt i rummets högsta punkt. kontrollera brandvarnaren regelbundet, t ex vid första advent och byt då batteriet.

Brandsläckare

Till bostäder rekommenderar vi en pulversläckare på 6 kg. se till att den står lättillgängligt och att alla i familjen vet hur den fungerar.

Brandfilt

En brandfilt är ett bra komplement till en handbrandsläckare. den kan med fördel användas för att släcka brand i kläder eller andra mindre bränder genom att kväva elden.