I hemmet

Bostadsbränder inträffar ofta i samband med att vi lagar mat eller använder hemmets eldstad. Här kan du läsa mer om vanliga brandrisker i hemmet, hur du gör ditt hem säkrare och förhindrar att det börjar brinna.

Om det börjar brinna i ditt hem och du har rätt utrustning tillhands, har du möjlighet att kunna göra en egen insats medan elden fortfarande är relativt liten.

Vi rekommenderar att du har brandvarnare, brandsläckare och brandfilt i ditt hem.

Brandvarnare

Du bör ha minst en brandvarnare per våningsplan, den bevakar cirka 60 m2. Placera brandvarnaren i anslutning till sovrummet samt i rummets högsta punkt.

Testa din brandvarnare

Kontrollera brandvarnaren regelbundet, till exempel vid första advent och byt då batteriet. På Aktiv mot brand kan du anmäla ditt telefonnummer och få gratis SMS-påminnelse när det är dags att testa din brandvarnare.

aktivmotbrand.msb.se

Brandsläckare

Till bostäder rekommenderar vi en pulversläckare på 6 kg. Se till att den står lättillgängligt och att alla i familjen vet hur den fungerar.

Brandfilt

En brandfilt är ett bra komplement till en handbrandsläckare. Den kan med fördel användas för att släcka brand i kläder eller andra mindre bränder genom att kväva elden.