Det osar från en gryta som står på spisen.

I hemmet

Bostadsbränder inträffar ofta i samband med att vi lagar mat eller använder hemmets eldstad. Här kan du läsa mer om vanliga brandrisker i hemmet, hur du gör ditt hem säkrare och förhindrar att det börjar brinna.

Om det börjar brinna i ditt hem och du har rätt utrustning tillhands, har du möjlighet att kunna göra en egen insats medan elden fortfarande är relativt liten.

Vi rekommenderar att du har brandvarnare, brandsläckare och brandfilt i ditt hem.

Tips för minskad brandrisk i hemmet

Det är ofta vardagliga saker som orsakar bostadsbränder, till exempel en glömd platta på spisen eller levande ljus. För att minska risken för brand hemma hos dig, bör du tänka på följande:

  • Levande ljus hålls under uppsikt. En bra regel: den som tänder ljuset släcker det.
  • Rengör filtret i köksfläkten regelbundet så att det är fritt från fett. Vid en torrkokning kan filtret annars lätt börja brinna.

  • Diskmaskin, tvättmaskin eller torktumlare används endast dagtid och när någon finns i bostaden.

  • Byt blinkande lysrör omedelbart och byt samtidigt glimtändaren.

  • Rök aldrig i sängen eller någon annanstans där du riskerar att somna.

  • Förvara tändstickor och tändare utom räckhåll för barn.

  • Använd inte elektriska apparater med skadade sladdar eller kontakter.

  • Förvara aska från öppen spis och liknande i metallkärl med lock. Kärlet ska aldrig ställas på brännbart underlag. Tänk på att glöd kan finnas i aska under mycket lång tid.

  • Dörrar till källare och vindar ska alltid vara låsta.

  • Håll trapphus fria från brännbara föremål.

Om det börjar brinna

Om det skulle börja brinna är det viktigt att du vet hur du ska agera. En brand växer fort och kan snabbt utvecklas så att den hotar liv och saker du värdesätter. Hur du ska agera beror på om du bor i lägenhet eller hus och var någonstans det brinner.

Rädda – Varna – Larma – Släck

En enkel regel är Rädda – Varna – Larma – Släck. Gör i den ordningen om du upptäcker att det brinner. Om ni är fler kan ni hjälpas åt. Rädda och varna andra som kan vara i fara. Larma genom att ringa 112 och berätta om branden. Släck branden om du tror att du klarar det.

Rädda 

Rädda först dem som är i livsfara, men utsätt dig inte för risker. Ta dig ut så snabbt du kan. Kom ihåg att den giftiga röken alltid stiger uppåt. Ta dig ner under röken, nere vid golvet är det lättare att se och andas. Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus. Om du kommer till en stängd dörr, öppna den inte utan att först ta reda på om det brinner på andra sidan. Känner du på dörren upptill och den är varm brinner det förmodligen på andra sidan. Stäng alla dörrar bakom dig. Stängda dörrar hindrar branden från att sprida sig snabbt och gör att räddningstjänsten vinner tid. Gå till återsamlingsplatsen.

Varna

Varna alla dem som hotas av branden så att de också kan sätta sig i säkerhet.

Larma

Larma räddningstjänsten genom att ringa 112. Möt upp räddningstjänsten när de kommer.

Släck

Släck branden om du bedömer att du klarar det. Använd en brandsläckare och rikta mot glöden – inte på lågorna.

Läs mer här om hur du ska agera när det börjar brinna.


Senast uppdaterad 2 juni, 2023