En brinnande Valborgsmässo eld syns utomhus i skymningen.

Valborgsmässoeldar

På den här sidan hittar du riktlinjer och anmälningsformulär för valborgsmässoeldar.

Ska du anordna en offentlig tillställning med valborgsmässoeld samt fyrverkeri måste du även ansöka om tillstånd hos polisen via deras webbplats

Riktlinjer vid valborgmässoeldar

  • Det ska finnas en ansvarig person på plats som bevakar elden tills den brunnit ut eller släckts helt.

  • Eldning sker på eget ansvar.

  • Det ska finnas släckmaterial, till exempel vattenkannor, hinkar eller slang, på eldningsplatsen.

  • Eldning bör inte ske vid olämplig väderlek, t ex vid stark blåst och torka.

  • Elden får inte ha större omfattning än att den kan släckas med släckutrustningen som finns på platsen.

  • Bålets storlek ska begränsas till max 50 kubikmeter brännbart material, ca 6 meter i diameter och 3 meter högt. Ett område om 5 meter kring bålet ska röjas från torrt fjolårsgräs eller liknande.

  • Sanitär olägenhet för grannar får inte uppkomma vid eldning, tänk därför på vindriktningen.

  • Det är inte tillåtet att elda upp bildäck, plast, impregnerat och målat virke samt farligt avfall, t ex målarfärg, spillolja eller lösningsmedel.

  • Platsen ska städas från obränt material och aska efter eldningen. 

  • Se till att inget brinner eller riskerar sprida sig efter att ni lämnat platsen.

Kontroll av efterlevnad

För att kontrollera att riktlinjerna efterlevs gör räddningstjänsten stickprovskontroller inom vårt verksamhetsområde. 

Andra frågor om eldning eller valborgsmässoeldar

Frågor om valborgsmässoeldar eller övriga eldningar besvaras av insatsledare på telefonnummer 026-17 50 55 eller på insatsledare@gastrikeraddningstjanst.se


Senast uppdaterad 13 april, 2023