Eldningsförbud

På våren och sommaren är det ibland förbjudet att elda eller grilla i skog och mark. Du måste därför alltid ta reda på vad som gäller innan du tänder en eld. Skälet till eldningsförbud är att förhindra skogsbränder.

Kommunen eller länsstyrelsen beslutar när ett eldningsförbud krävs och vilken tid det gäller. De beslutar också var förbudet gäller. Det finns två olika nivåer på eldningsförbud: eldningsförbud och skärpt eldningsförbud. 

Eldningsförbud

Vid eldningsförbud får du vanligtvis inte elda i eller i närheten av skog och mark där det finns en risk att elden sprider sig i terrängen. 

Det kan vara tillåtet att grilla i till exempel en grill på egen tomt eller vid fasta grillplatser på allmän plats, så länge grillanordningen är utformad så att det inte finns någon risk för brandspridning.

Skärpt eldningsförbud

Vid extrem brandrisk kan flera aktiviteter som utgör brandrisk förbjudas. Till exempel gäller förbudet även för allmänna platser med fast grillplats. 

Ta reda på vad som gäller där du är

Brandrisken varierar över landet. Därför kan olika saker vara förbjudna i olika områden under samma period. Var därför alltid noga med att ta reda på vad som gäller just där du är.

Du hittar information om eldningsförbud på kommunens, länsstyrelsens eller räddningstjänstens webbplats. Även Sveriges Radio P4 brukar informera om aktuell brandrisk och eldningsförbud.

På krisinformation.se finns en karta där du kan se om kommunen du befinner dig i omfattas av eldningsförbud.

Eldningsförbud på Krisinformation.se

Du kan också se om det är eldningsförbud där du befinner din via appen Brandrisk Ute. Då har du också koll på den aktuella brandrisken.

Ladda ner appen Brandrisk Ute


Senast uppdaterad 11 juni, 2023