Grilla

Varje år skadar sig ungefär femhundra personer allvarligt vid grillning, nästan 30 procent är små barn, tre år och yngre. Brännskador är vanligast, men se också upp med heta flagor i ögonen när du blåser på glöden. Tänk också på att grillning kan resultera i gräsbränder och andra bränder som sprider sig snabbt. 

Se upp för heta föremål

Drygt hälften av skadorna uppstår genom att man bränner sig på grillen. Man tar i heta galler, heta stenar och verktyg eller trampar på het grillkol eller briketter, heta ytor på grillen, grillbestick och engångsgrillar.

Flera skador uppstår genom att man blåser på glöden eller på annat sätt får heta flagor i ögonen.   

Tänk på följande när du grillar:

  • Placera grillen stadigt och långt ifrån husvägg, plank eller annat som kan börja brinna.

  • Ha alltid vatten tillgänglig så att du kan släcka.

  • Eltändare är ett säkert och miljövänligt sätt att tända grillkol eller briketter. Det finns även andra alternativ som tändpapper, tändgelé, tändblock och liknande. Följ bruksanvisningarna för respektive produkt.

  • Använd aldrig bensin, etanol, metanol eller T-sprit.

  • Ha uppsikt över små barn så att de inte krockar med grillen.

  • Tänk på att engångsgrillar lätt kan orsaka bränder, eftersom de blir mycket varma. Ställer du en engångsgrill i gräset kan det lätt ta eld i gräset. Lämna aldrig en grill som inte brunnit ut utan uppsikt. Släng heller inte heta engångsgrillar i sopkorgar. Ha alltid vatten i närheten för att kunna släcka en brand.

  • Tänk på att alkohol är inblandat i många olyckor med grillar.

  • Kontrollera tätheten i gasolgrillar, gasolslangar och att sladdar och kontakter i elgrillar är hela.


Senast uppdaterad 10 december, 2019