Grilla

Varje år skadar sig ungefär femhundra personer allvarligt vid grillning, nästan 30 procent är små barn, tre år och yngre. Brännskador är vanligast, men se också upp med heta flagor i ögonen när du blåser på glöden. Tänk också på att grillning kan resultera i gräsbränder och andra bränder som sprider sig snabbt. 

Tänk på följande när du grillar:

  • Placera grillen stadigt och långt ifrån husvägg, plank eller annat som kan börja brinna.

  • Ha alltid vatten tillgänglig så att du kan släcka.

  • Eltändare är ett säkert och miljövänligt sätt att tända grillkol eller briketter. Det finns även andra alternativ som tändpapper, tändgelé, tändblock och liknande. Följ bruksanvisningarna för respektive produkt.

  • Använd aldrig bensin, etanol, metanol eller T-sprit.

  • Lämna aldrig grillen obevakad. Ha även uppsikt över små barn så att de inte krockar med grillen.

  • Tänk på att alkohol är inblandat i många olyckor med grillar.

  • Kontrollera tätheten i gasolgrillar, gasolslangar och att sladdar och kontakter i elgrillar är hela.

Grilla med kol eller briketter

Om du använder tändhjälpmedel som till exempel tändvätska eller tändgelé ska du alltid följa bruksanvisningarna. Att hälla brännbar vätska direkt på glöden, eller att använda fel typ av vätska, kan orsaka svåra olyckor. Använd aldrig bensin, etanol, metanol, T-sprit eller bränsle för spritkök när du grillar. Var försiktig med gnistor och kringflygande aska.

Släck glöd och aska eller ställ grillen med lock på en säker plats. Det händer att bränder uppstår av osläckt aska eller glödrester i soporna eller när det förvarats någon annanstans där det kan ta eld.

Ställ aldrig grillar med glödrester inomhus, till exempel i garage eller intill ytterväggar. Tänk på att glöden avger giftig kolmonoxid, en starkt giftig gas som kan vara livsfarlig att andas in.

Engångsgrill

När du grillar med engångsgrill är det viktigt att du läser instruktionerna som medföljer innan du tänder på. Tänk på att engångsgrillar lätt kan orsaka bränder, eftersom de blir mycket varma. Ställer du en engångsgrill i gräset kan det lätt ta eld i gräset. Altangolv av trä är inte heller ett lämpligt underlag. Ställ engångsgrillen på ett stativ och säkerställ att det är ett obrännbart underlag.

Lämna aldrig en grill som inte brunnit ut utan uppsikt. Släng heller inte heta engångsgrillar i sopkorgar. Ha alltid vatten i närheten för att kunna släcka en brand.

Grilla på balkongen

Det finns inget i lagen som förbjuder grillning på balkongen, men många hyresvärdar och bostadsrättsföreningen kan däremot ha särskilda ordningsregler mot grillning på balkong. Kontakta därför din hyresvärd eller bostadsrättsförening för att kontrollera vilka regler som gäller där du bor.

Kolgrillar är inte lämpliga att använda på balkong. Använd istället elgrill om du vill grilla på balkongen. Rök från grillar kan upplevas som störande så fråga dina grannar först.

Grilla i naturen

Allemansrätten innebär att man under vissa förutsättningar och under eget ansvar kan få göra upp eld i naturen. På en del platser kan det dock vara förbjudet att elda, som i skyddade områden. Om det är väldigt torrt i marken är det inte heller lämpligt att elda i naturen. Ta del av aktuell brandriskprognos för ditt område via appen ”Brandrisk Ute”.

När du gör upp eld i naturen är det viktigt att välja rätt plats, till exempel grus eller sandmark och att ha tillgång till vatten att släcka med. Se upp med vind som kan föra in gnistor i skogen och i torrt gräs. Gräv eller lägg stenar runt härden och håll elden liten.

Elda inte om det blåser hårt! Elda inte på torvmark eller i mossa. Även i jordig skogsmark är risken för bränder extra stor. Elden kan ligga och pyra nere i marken lång tid för att sedan flamma upp. Undvik också att elda nära myrstackar eller stubbar.

Som bränsle till elden får du ta grenar, kvistar och kottar som ligger lösa på marken, men levande träd måste du låta vara ifred. Lägg inget obrännbart skräp i elden.

Låt elden brinna ut helt och hållet. Släck ordentligt med vatten och rör om så glöden slocknar. Gräv upp marken under askan tills ingen glöd eller rökfinns kvar. En liten spade och ett kärl för vatten är bra att ha med.


Senast uppdaterad 24 maj, 2022