Fyrverkerier

Fyrverkerier är festliga och hör till högtider, så som nyårsfirandet. Dessvärre orsakar de skador på människor, miljö och egendom varje år. Hantera därför fyrverkeripjäser med varsamhet. 

Åldersgränsen för att få köpa och använda fyrverkerier är 18 år. Att köpa för att sedan lämna över pjäser till någon under 18 år är brottsligt och kan jämföras med langning av alkohol. 

Raketer med styrpinne

För att använda raketer med styrpinne krävs både tillstånd från kommunen samt särskild utbildning. Läs mer på MSB:s webbplats eller kontakta din kommun.

Checklista – 10 råd för säkrare fyrverkeri

 1. Kontrollera att fyrverkeriepjäsen inte är skadad. Lämna alltid tillbaka skadade pjäser där du köpte dem.
 2. Förbered ditt fyrverkeri i god tid.
 3. Var nykter. Alkohol och fyrverkerier hör inte ihop.
 4. Rigga upp pjäsen enligt bruksanvisningen.
 5. Håll aldrig en tänd fyrverkeripjäs i handen, om inte bruksanvisningen tillåter det.
 6. Luta dig aldrig över en tänd fyrverkeripjäs.
 7. Håll dig på ett behörigt säkerhetsavstånd enligt bruksanvisningen.
 8. Vänta med att gå fram till en fyrverkeripjäs som inte fungerar. Försök aldrig tända igen, om inte bruksanvisningen tillåter det.
 9. Tänk på riskerna. Fyrverkeripjäser kan orsaka bränder eller andra skador.
 10. Visa hänsyn. Tänk på att både människor och djur kan bli skrämda av fyrverkerier.

Läs mer om fyrverkerier i MSB:s broschyr Tio råd för ett säkrare fyrverkeri. Broschyren finns på nio olika språk. 

Avfyrningsramper

För att ditt fyrverkeri ska bli säkrare är det bra att använda en avfyrningsramp. Nedan följer några råd, vad det gäller avfyrningsramper:

 • En enkel ramp för småraketer gör du av en drickaback med tomglas. Ställ backen stadigt och stick ner raketernas pinnar i flaskorna. Kontrollera raketernas riktning och att alltsammans står stadigt. För större raketer gör du en avfyrningsramp av en sågbock som förses med öglor där raketpinnarna löper fritt. En aluminiumstege med hål i stegpinnarna som förankras med ett spännband kan också fungera som avfyrningsramp för större raketer med styrpinne. Observera att från och med 1 juni 2019 krävs både tillstånd från kommunen samt särskild utbildning för att använda raketer med styrpinne. Läs mer på MSB:s webbplats.
 • ”Solar” ska snurra fritt. Tänk på att gnistorna slungas långt. Sätt upp solen i brösthöjd eller högre. Instruktionen kan ange ett minimimått till mark, följ det i så fall.
 • "Stjärnbomber”, ”Romerska ljus”, och ”Fontäner” grävs ner till en tredjedel i marken eller fästs vid en pinne som slås ner i marken. Pjäsens hela botten ska vila mot markytan. Detsamma gäller för batterifyrverkerier, så kallade ”fyrverkeritårtor”. De är också säkrare att tända, eftersom man får flera uppskjutna effekter vid tändning av en stubin. Vänta minst fem minuter innan du går fram till en raket som inte fungerar. Försök aldrig att tända den igen.
 • Använd ”tändrör” eller andra säkrare sätt att tända, det kan gå åt många tändstickor annars.

Senast uppdaterad 28 december, 2023