Fyrverkeri

Fyrverkerier är festliga och hör till högtider så som nyårsfirandet. Dessvärre orsakar de skador på människor, miljö och egendom varje år. Hantera därför fyrverkeripjäser med varsamhet. 

Åldersgräns

Åldersgränsen för att få köpa och använda fyrverkerier är 18 år. Att köpa för att sedan lämna över pjäser till någon under 18 år är brottsligt och kan jämföras med langning av alkohol. 

Avfyrningsramper

För att ditt fyrverkeri ska bli säkrare är det bra att använda en avfyrningsramp. Nedan följer några råd, vad det gäller avfyrningsramper:

 • En enkel ramp för småraketer får man av en drickaback med tomglas. Ställ backen stadigt och stick ner raketernas pinnar i flaskorna. Kontrollera raketernas riktning och att alltsammans står stadigt. För större raketer gör du en avfyrningsramp av en sågbock som förses med öglor där raketpinnarna löper fritt.

 • ”Solar” ska snurra fritt. Tänk på att gnistorna slungas långt. Fäst solen i brösthöjd.

 • ”Stjärnbomber”, ”Romerska ljus”, ”Tårtor” och ”Fontäner” grävs ner till 1/3 i marken eller fästs vid en pinne som slås ner i marken. Pjäsens hela botten ska vila mot markytan.

 • Vänta minst fem minuter innan du går fram till en raket som inte fungerar. Försök inte att tända den igen.

 • Var alltid nykter när du hanterar fyrverkerier. 

Checklista – 10 råd för säkrare fyrverkeri

Här hittar du 10 råd för ett säkrare fyrverkeri. (Du måste vara minst 18 år för att få köpa och hantera utomhusfyrverkerier). 

 1. Kontrollera att fyrverkeriepjäsen inte är skadad. Lämna alltid tillbaka skadade pjäser där du köpte dem.
 2. Förbered ditt fyrverkeri i god tid.
 3. Var nykter. Alkohol och fyrverkerier hör inte ihop.
 4. Rigga upp pjäsen enligt bruksanvisningen.
 5. Håll aldrig en tänd fyrverkeripjäs i handen, om inte bruksanvisningen tillåter det.
 6. Luta dig aldrig över en tänd fyrverkeripjäs.
 7. Håll dig på ett behörigt säkerhetsavstånd enligt bruksanvisningen.
 8. Vänta med att gå fram till en fyrverkeripjäs som inte fungerar. Försök aldrig tända igen, om inte bruksanvisningen tillåter det.
 9. Tänk på riskerna. Fyrverkeripjäser kan orsaka bränder eller andra skador.
 10. Visa hänsyn. Tänk på att både människor och djur kan bli skrämda av fyrverkerier.

Läs mer om fyrverkerier i MSB:s broschyr Tio råd för ett säkrare fyrverkeri. Broschyren finns på nio olika språk. 


Senast uppdaterad 10 december, 2019