Jobba hos oss

Gästrike Räddningstjänst är ett kommunalförbund som ansvarar för räddningstjänsten i fem kommuner: Gävle, Sandviken, Ockelbo, Hofors och Älvkarleby kommuner. 


Tryggare och säkrare samhälle

Vi ska skydda och rädda människor, egendom och miljö. Vi ska även minska sannolikheten för att bränder och andra olyckor inträffar, samt minska konsekvenserna av de bränder och olyckor som inträffar. Kort sagt, vårt mål är att skapa ett tryggare och säkrare samhälle! 

 

Bli en av oss!

Vi söker regelbundet personal så som brandingenjörer, räddningstjänstpersonal i beredskap (tidigare deltidsbrandmän) samt brandinspektörer och brandmän för sommarvikariat. I listan till vänster hittar du ledig jobb samt en beskrivning av våra vanligaste yrken.

Vår ledstjärna

Vår ledstjärna är den logga vi bär på vår uniform och som består av en stjärna med åtta uddar. Respektive udd representerar ett ord. Stjärnan har använts inom räddningstjänster i hela Europa sedan 1800-talet. De senaste åren har vi i vår organisation arbetat med att definiera vad dessa ord, samt med det vår ledstjärna, betyder just för oss. De åtta orden är: omtanke, takt, mod, skicklighet, kunskap, uthållighet, uppmärksamhet och lojalitet. Orden och dess betydelse för oss, är vår värdegrund och det som representerar oss som organisation.

Nu ska vårt arbete och alla definitioner som vi likställer vår ledstjärna med, sammanställas för att sedan bli en definition av vår värdegrund. Detta material blir sedan vägledande i vårt dagliga arbete och i mötet med medborgare och kollegor.

                                      Vår ledstjärna