Glada medarbetare ppå Gävle Pride iklädda röda tröjor med texten Vi är en räddningstjänst för alla.

Jobba hos oss

Gästrike Räddningstjänst är ett kommunalförbund som ansvarar för räddningstjänsten i fem kommuner: Gävle, Sandviken, Ockelbo, Hofors och Älvkarleby kommuner. 

Tryggare och säkrare samhälle

Vi ska skydda och rädda människor, egendom och miljö. Vi ska även minska sannolikheten för att bränder och andra olyckor inträffar, samt minska konsekvenserna av de bränder och olyckor som inträffar. Kort sagt, vårt mål är att skapa ett tryggare och säkrare samhälle! 

Våra yrken

Hos oss finns i princip två yrken representerade; brandmän och brandingenjörer/
brandinspektörer. Om man vill arbeta som brandman inom räddningstjänsten, kan man antingen jobba som brandman på heltid (jour) eller som räddningstjänstpersonal i beredskap

Som brandingenjör inom räddningstjänsten arbetar man med frågor som rör exempelvis insatsplanering, tillsyn och samhällsplanering utifrån ett brandsäkerhetsperspektiv.

Bli en av oss

Vi söker regelbundet nya medarbetare så som brandingenjörer, räddningstjänstpersonal i beredskap samt brandinspektörer och brandmän för sommarvikariat. Under Lediga tjänster kan du se vilka tjänster vi söker medarbetare till just nu.

Vår ledstjärna

Vår ledstjärna är den logga vi bär på vår uniform och som består av en stjärna med åtta uddar. Respektive udd representerar ett ord. Stjärnan har använts inom räddningstjänster i hela Europa sedan 1800-talet. De senaste åren har vi i vår organisation arbetat med att definiera vad dessa ord, samt med det vår ledstjärna, betyder just för oss. De åtta orden är: omtanke, takt, mod, skicklighet, kunskap, uthållighet, uppmärksamhet och lojalitet. Orden och dess betydelse för oss, är vår värdegrund och det som representerar oss som organisation.

Ledstjärnan med orden omtanke, takt, skicklighet, kunskap, uppmärksamhet, uthållighet, lojalitet, mod.

Prao och praktik

Vid stationerna i Gävle och Sandviken tar vi emot elever under säkskilda praoveckor, en vecka på våren och en på hösten. Skolor i våra medlemskommuner turas om att komma till oss under dessa veckor. 

Har du frågor om prao eller praktik är du välkommen att höra av dig till oss på gastrike.raddning@gastrikeraddningstjanst.se.


Senast uppdaterad 20 januari, 2023