Brandman poserar med brandslang som sprutar vatten, framför öppna lågor.

Brandman på heltid

Som brandman utför man räddningsuppdrag vid bland annat bränder, trafikolyckor och översvämningar. Eftersom arbetet som brandman är fysiskt krävande, krävs det att man är i god kondition, så väl fysiskt som psykiskt. För brandmän som arbetar heltid ingår fysisk träning på arbetstid. Som brandman arbetar man skift enligt ett rullande schema. 

Tvåårig utbildning krävs

För att bli brandman måste man gå den tvååriga utbildningen "Skydd mot olyckor", som är en eftergymnasial utbildning. Under utbildningen lär du dig såväl metoder för olycksförebyggande och skadebegränsande åtgärder, som att genomföra och följa upp räddningsinsatser. Det är Myndigheten för skydd och beredskap (MSB) som anordnar utbildningen som finns på två orter i Sverige; Revinge och Sandö.

Mer information

Läs mer om hur du blir brandman på MSB:s webbplats.

Rullbandstest

Samtliga utryckande medarbetare genomför rullbandstester en gång om året inför en läkarundersökning. Syftet med rullbandstestet är att säkerställa fysisk arbetsförmåga för att få arbeta med rökdykning, i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter. 

Rullbandstestet görs även inför utbildningen Skydd mot olyckor. Om du behöver hjälp med rullbandstest inför din ansökan till utbildningen kan vi hjälpa dig med det. Kontakta oss på gastrike.raddning@gastrikeraddningstjanst.se.


Senast uppdaterad 3 april, 2023