Brandman poserar med brandslang som sprutar vatten, framför öppna lågor.

Brandman på heltid

Som brandman utför man räddningsuppdrag vid bland annat bränder, trafikolyckor och översvämningar. Eftersom arbetet som brandman är fysiskt krävande, krävs det att man är i god kondition, så väl fysiskt som psykiskt. För brandmän som arbetar heltid ingår fysisk träning på arbetstid. Som brandman arbetar man skift enligt ett rullande schema. 

Tvåårig utbildning krävs

För att bli brandman måste man gå den tvååriga utbildningen "Skydd mot olyckor", som är en eftergymnasial utbildning. Under utbildningen lär du dig såväl metoder för olycksförebyggande och skadebegränsande åtgärder, som att genomföra och följa upp räddningsinsatser. Det är Myndigheten för skydd och beredskap (MSB) som anordnar utbildningen som finns på två orter i Sverige; Revinge och Sandö.

Mer information

Läs mer om hur du blir brandman på MSB:s webbplats.


Senast uppdaterad 24 september, 2020