Brandingenjör

Tjänsterna som brandingenjör är främst dagtidstjänster, men några av brandingenjörerna har kombinerade tjänster då de även jobbar som inre befäl, insatsledare och räddningschef i beredskap. Arbetet ställer krav på samarbetsförmåga, flexibilitet, logiskt tänkande och förmåga att lösa problem.

Exempel på arbetsuppgifter för brandingenjörer

  • Förebyggande brandskydd, exempelvis tillsyner på företag och skolor

  • Rådgivning till allmänhet och företag

  • Ritningsgranskning och brandtekniska utlåtanden

  • Riskanalyser och olycksutredning

  • Insatsplanering

Utbildning

Brandingenjörsprogrammet på 210 högskolepoäng (3,5 år) ger kompetens inom brand- och räddningstjänstområdet. Utbildningen finns att söka vid Lunds Tekniska Högskola och Luleå Tekniska Universitet. Programmets utformning och innehåll skiljer sig något åt beroende på studieort. Det går även att välja ett års påbyggnadsutbildning i räddningstjänst vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, i Revinge. Utbildningen ger kompetens för att arbeta som befäl inom kommunal räddningstjänst.

Brandingenjör Lunds Tekniska Högskola
Brandingenjör Luleå Tekniska Universitet
Påbyggnadsutbildning Brandingenjör (MSB)


Senast uppdaterad 24 september, 2020