Brandman i beredskap

Räddningstjänstpersonal i beredskap

Att vara deltidsbrandman, eller räddningstjänstpersonal i beredskap som det egentligen heter, innebär att du gör en stor insats för invånarna och företagen i den ort där du bor. Det är inte ett heltidsarbete, utan innebär att du har ett annat yrke som bas och regelbunden beredskap hos oss. Därför kräver anställningen också medgivande från din huvudarbetsgivare.

Som RiB-personal har du beredskap i genomsnitt en vecka per månad. Under denna vecka ska du vara anträffbar via personsökare för att kunna rycka ut från brandstationen på räddningsuppdrag och sjukvårdslarm inom fem minuter.

Innan du får anställning som räddningstjänstpersonal i beredskap, måste du klara såväl hälsotest som arbetsprov.

I anslutning till anställningen genomgår du en tre veckor lång introduktionsutbildning med ersättning. 

Mervärde för dig som arbetsgivare

Som arbetsgivare till en deltidsbrandman finns det många fördelar som din egen verksamhet kan dra nytta av. Bland annat har du fördelen av en snabb insats vid en brand, olycka eller ett sjukdomstillbud på arbetsplatsen.

Mer information

På blideltidsbrandman.nu hittar du mer information om att arbeta som RiB, räddningstjänstpersonal i beredskap.

Läs mer om att arbeta som deltidsbrandman i MSB:s broschyr "Vill du göra en insats?".

Räddningsvärn

Ett räddningsvärn är en frivillig brandstyrka som larmas som förstärkning till våra styrkor inom heltid och RiB. Personalen vid vårt räddningsvärn har ingen schemalagd beredskap, utan hela styrkan larmas och de som har möjlighet åker till stationen.


 


Senast uppdaterad 12 april, 2023