Brandman i beredskap

Arbetet som räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB) är det som tidigare hette deltidsbrandman. Detta är inget heltidsarbete, utan innebär att den anställde har ett annat yrke som bas och har regelbunden beredskap hos oss. Därför kräver anställningen också medgivande från huvudarbetsgivaren.

Som RiB-personal har du beredskap i genomsnitt en vecka per månad. Under denna vecka är man anträffbar via personsökare för att kunna rycka ut från brandstationen på räddningstjänst och sjukvårdslarm inom fem minuter.

Utbildning

I anslutning till anställningen genomgår man en tre veckor lång introduktionsutbildning. Inom två år från anställningens start, går man därefter ytterligare en utbildning, en fem veckors kompetensutbildning vid någon av landets två räddningsskolor. Dessa finns i Revinge respektive Sandö och bedrivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Innan du får anställning som räddningstjänstpersonal i beredskap, måste du klara såväl hälsotest som arbetsprov. Eftersom arbetet som brandman är fysiskt krävande bör du ha god fysik. Har du dessutom körkort för tung lastbil och är tekniskt kunnig är det extra meriterande. 

blideltidsbrandman.nu hittar du bra information.

Mervärde för dig som arbetsgivare

Som arbetsgivare till en deltidsbrandman finns det många fördelar som din egen verksamhet kan dra nytta av. Bland annat har du fördelen av en snabb insats vid en brand, olycka eller ett sjukdomstillbud på arbetsplatsen.

Dokument

Läs mer om att arbeta som deltidsbrandman i MSB:s broschyr "Vill du göra en insats?".


Senast uppdaterad 5 oktober, 2020