Brandvarnare

Brandvarnare - en billig livförsäkring

Genom att ha en fungerande brandvarnare på varje våningsplan i hemmet ökar du tryggheten i ditt hem. En brandvarnare känner nämligen av eventuell rök i ett tidigt stadium.

Det är oftast just röken som dödar, inte själva elden eller de brännskador som kan uppstå vid en brand. Röken är mycket giftig och sövande och om du sover när det börjar brinna, finns det stor risk att du inte vaknar. En brandvarnare är därför en billig livförsäkring.

Hur många brandvarnare behöver man?

 • Du bör ha minst en brandvarnare på varje våningsplan i din bostad.

 • En brandvarnare bevakar ca 60 m2. Avståndet mellan två brandvarnare bör inte vara större än 12 meter.

Var ska brandvarnaren monteras?

Brandvarnaren ska placeras enligt leverantörens anvisningar, generellt gäller dock följande:

 • Brandvarnaren bör placeras i anslutning till sovrummet.  Då känner den av röken från andra rum och varningssignalen väcker dem som sover.

 • Brandvarnaren placeras i rummets högsta punkt och helst mitt i rummet.

 • Om du har flera våningar bör en brandvarnare placeras där trappan mynnar till den övre våningen.

 • Brandvarnaren ska sitta i taket, inte på väggen.

 • Ett fritt utrymme på minst 50 cm ska finnas runt om brandvarnaren.

 • Den ska inte placeras i närheten av ventilationsöppningar.

 • Sätt brandvarnarna så att de inte orsakar onödiga larm, till exempel vid matlagning.

Skötsel och kontroll

För att brandvarnaren ska fungera bör du:

 • Rengöra brandvarnaren på utsidan med dammsugare en gång om året.

 • Byta batteri en gång om året (till exempel vid 1:a advent). Vi rekommenderar dock litiumbatterier som räcker upp till fem gånger längre än vanliga alkaliska batterier - då slipper du byta varje år.

 • Kontrollera att brandvarnaren fungerar minst en gång i kvartalet och när du varit hemifrån en längre tid.

 • Byta ut brandvarnaren efter 8-10 år. De har begränsad livslängd.

Testa brandvarnaren regelbundet genom att:

 • Trycka in testknappen

 • Hålla en nysläckt tändsticka eller nysläckt stearinljus under brandvarnaren.

Bli påmind med SMS

Registrera ditt mobilnummer så får du en påminnelse när det är dags att testa din brandvarnare. Registrera ditt mobilnummer på skyddadigmotbrand.se.

Olika funktioner på brandvarnare

Det finns system med flera brandvarnare som kan kopplas samman så att de varnar samtidigt vid rökutveckling. Det finns också nätanslutna brandvarnare.

För hörselskadade finns speciella brandvarnare som sänder ut vibrationer, låga ljudfrekvenser, blixtljus etc. Mer information om hjälpmedel för brandvarning finns hos Hörselskadades Riksförbund.

Lag och ansvar

I nybyggda bostäder ska det finnas utrustning som tidigt upptäcker och varnar om det börjar brinna. Det enklaste och vanligaste sättet att uppfylla kravet är att ha en brandvarnare. Det finns motsvarande krav i den lagstiftning som reglerar brandskyddet i befintliga byggnader. Fastighetsägaren har ansvaret för att det finns en brandvarnare uppsatt där du bor. I hyresrätter brukar det vara mest praktiskt att hyresgästen själv ansvarar för att testa varnaren och byta batteri vid behov.


Senast uppdaterad 3 december, 2020